Klubový závod "Gránické tlapky 2012"

Klubový závod "Gránické tlapky 2012"


Když jsem se v roce 2009 zúčastnila se svým barzojem klubového závodu "Chlupáči  v akci IV.", pořádaného Barčou Housarovou (v té době Chropovskou), vracela jsem se tehdy domů nadšená z příjemně stráveného víkendového dne.  Bylo mi tedy líto, že se pak již žádný další ročník „Chlupáčů“ nekonal….. A tak jsem se letos, po kratším váhání, rozhodla organizátorskou štafetu převzít a tradici „netradičních“ klubových závodů opět oživit :-) Při hledání parťáka a spoluorganizátora padla volba na Luboše Š. – a byla to volba více než dobrá!

Od prvotní myšlenky k samotné realizaci závodu uběhlo necelých pět týdnů. Byly to týdny plné příprav, vymýšlení disciplín, sepisování nejrůznějších seznamů, nákupů… a také vymýšlení nového názvu akce. Na základě hlasování členů našeho klubu bylo rozhodnuto o tom, že závod ponese název GRÁNICKÉ TLAPKY  (autorkou názvu je Hanča Jastrábková – díky!). Příjemným překvapením bylo pak zjištění, že o účast na Gránických tlapkách je mezi členy poměrně velký zájem, za což jsem jim byla neskonale vděčná :-)

A pak již nastal den "D". Když jsem se ono sobotní ráno 6.října vzbudila a za oknem vítala nový den azurově modrá obloha bez mráčku, spadl mi ze srdce obrovský kámen! Kdo někdy podobnou akci pořádal, tak ví, že případné ošklivo a deštivo je snad největší noční můrou každého organizátora.
Kolem třinácté hodiny se na cvičáku začali postupně scházet všichni přihlášení, následoval slavnostní nástup, losování startovních čísel…… a hurá na první disciplínu :-)

 

                          


První disciplínou se stalo „Přivolání na čas“. Má prvotní obava, zda psí závodníci „trefí“ cílovou bránu, se ukázala být lichou, protože si to všichni, bez vyjímky, po odstartování namířili plnou parou vpřed - přímo ke svým páníčkům stojícím v prostoru cíle. Nejrychleji ze všech psů (běhalo se po jednom) proběhla cílovou bránou drobná kříženka Róza, druhou nejrychlejší pak byla  border kolie Jessica, hodně slušně to „rozbalil“ i mladý německý ovčák Tarzan :-)


Druhou disciplínou (na kterou jsem se já osobně moc těšila!) byla disciplína nazvaná „Psí vysavač“.  Tato část závodu se setkala s velmi kladným ohlasem u psích závodníků a myslím si, že kdyby záleželo jen na nich, neměla by tato disciplína zdaleka jen jedno kolo :-) Každý ze psů (v doprovodu svého páníčka) byl přiveden před koberec, na kterém bylo v řadě za sebou naskládáno několik kousků tvrdého sýra, točeňáku a onu cestičku „slasti“ uzavíral piškot. Nejzdatnějším psím vysavačem se ukázala být malá (ale šikovná :-D ) Róza, v těsném závěsu následovaná kříženkou Beky. Obě psí holky předvedly „sací výkon“, který by jim mohl závidět nejeden výrobce vysavačů :-) Vydatného aplauzu se dočkala také nejmenší psí závodnice Agátka (plemene brabantík), která celou disciplínu pojala jako degustační záležitost a každé sousto si náležitě a s grácií sobě vlastní vychutnávala.


                             
 

Třetí disciplínou na pořadu dne byla „Slepá bába“ (snad se žádná z přítomných závodnic neurazila :-) ). Psovody jsme se rozhodli dočasně oslepit za použití šátku převázaného přes oči… a pak nám již jeden po druhém mohli názorně předvést, že poslušnost se svými pejsky zvládají „levou zadní“ a klidně i poslepu! Po povelech „sedni, vstaň, lehni, sedni“ následovala chůze s obraty za pochodu a dlouhodobé odložení psa. Celou poslušnost poté zakončil povel „Dej pac“.... a našli se mezi psy i takoví borci, kteří samým nadšením dávali jednu packu za druhou :-) Krásnou poslušnost u svých psích parťáků předvedli například Daniel s border kolií Norou či Martin s labradorkou Kirou. Holt kdo umí, ten umí :-)
 

Ze „Slepé báby“ si to psovodi namířili pěkně jeden po druhém k disciplíně nazvané „Znalost psích plemen“. Na každého čekalo deset, více či méně záludných, otázek (doplněných fotografiemi psích plemen). V této disciplíně jednoznačně kralovala Barča Housarová, která bez zaváhání zodpověděla správně všechny otázky. V těsném závěsu ji potom svým výkonem následovala Hanča Jastrábková, která znala odpověď na devět z deseti otázek :-) Naopak někteří soutěžící by měli hóódně rychle napsat Ježíškovi, aby jim stihl pod stromeček nadělit nějakou krásnou psí encyklopedii a oni si tak mohli jednotlivá psí plemena do příští akce pilně nastudovat! :-)


                                
 

Další disciplínou, v pořadí pátou, bylo "Agility na čas" - překážková dráha sestavená z agility překážek. Překonání připravené agility dráhy pojal každý z psovodů po svém – někdo přeskakoval tzv. skočky společně se svým psem, jiný pouze probíhal podél jednotlivých překážek a ukazováním „navigoval“ svého psí parťáka :-)  V zápalu boje došlo při bězích i k několika pádům, naštěstí všichni bez úhony přežili, posbírali se ze země a rvali se o celkové umístění až do úplného konce! Skvělá práce!
Agility trať nejrychleji a „nejčistěji“ prolétla dalmatinka Berynka, druhý nejlepší čas poté měla Rózinka. Příjemně překvapily také výkony psů ze skupiny služebního výcviku, například mladý ovčák Roni či hovawartka Baila celou trať překonali v parádních časech.


                                
 

Po disciplíně plné běhání a skákání následovala disciplína „Aport z vody“. Pro větší psy byl připraven vodou naplněný lavor, pro menší pejsky potom po okraj plný plechový pekáč. Každý z páníčků dostal tři pokusy na to, aby se trefil aportem do připravené nádoby.... a pak už záleželo jen a jen na jednotlivých pejscích, jak si s lovením aportu z vody poradí a s jakou ochotou mokrý aport páníčkovi přinesou. Dle očekávání se pro aporty bez váhání  „nořily“ obě labradorky Kira a Jessie, bez uzardění si ale čumák smočila i německá ovčanda Deri a jako opravdová vodní psí záchranářka se projevila brabantička Agátka, která nekompromisně zachránila před utonutím svého plyšového králíčka :-) Potlesk obecenstva sklidil i hovawart Damián, který se rozhodl spojit příjemné s užitečným a k ponořenému aportu se pokusil doslova a dopísmene propít :-)


                               
 

No, a když už si psovodi tak krásně natrénovali hod do dálky, nabídli jsme jim možnost zužitkovat svůj um při následující disciplíně nazvané „Chytání piškotů“. Možnou variantou k piškotům byly granule, výběr jsme ponechali na jednotlivých psovodech. Nejúspěšnějšími lapači letících piškotků či granulí se ukázali být německý ovčák Roni a dalmatinka Bery, vytříbený styl pak předvedli i holandská ovčanda Grejsi, německý ovčák Argo a border kolie Jessica.

 

Předposlední disciplínou Gránických tlapek se stala disciplína nazvaná „Skok přes osobu“. Zde je nutné vyzdvihnout velkou osobní odvahu hlavního rozhodčího Luboše, který si ustlal na přineseném linu a vydal se tak napospas psím závodníkům :-) Elegantním stylovým skokem se svým fanouškům předvedli bílá švýcarská ovčanda Bella a hovawart Damián, přímo étericky se pak nad hlavním panem rozhodčím vznášely i čínská chocholatá nahajda Izzie a border kolie Nora. U této disciplíny bylo příjemným zjištěním, že na náš cvičák dochází krásně a bez zábran poslouchající psí borci, kteří se drží hesla „za svým páníčkem šel bych (skočil) světa kraj“ :-)


                                

 

Po ukončení přeskoků a přeletů přes hlavního  rozhodčího došlo ke krátké poradě organizačního týmu (ve složení má maličkost a Luboš), při které padlo rozhodnutí podrobit tři vybrané závodní dvojice dopingové kontrole.  Před dopingovou komisi tak předstoupili: František Š. s  Deri, Luboš M. s Jessie a Hanka J. s  Grejs. K původně plánovanému odběru biologických vzorků sice nakonec nedošlo (i když jsem měla přichystaný krásný nůž na psí uši a kelímky na tekuté vzorky od jednotlivých psovodů!), každopádně úplně zadarmo to tyto tři závodní páry také nedostaly :-) Až na drobné zaváhání labradorky Jessie, která je zjevně toho názoru, že poživatelné je úplně všechno co se jí vleze do mordy (takže se pokusila zblajznout při rozlišovacím testu i kámen), proběhla dopingová kontrola bez pozitivního nálezu. Všem předstoupivším se zajisté ulevilo :-D

 

Po dopingové kontrole pak již následovala poslední (devátá) disciplína a tou byl "Vědomostní kvíz" pro psovody. Připraveno bylo 15 otázek typu „co je to reflexní oblouk“, „co je to dysplazie“ či jak se jmenoval pes Spejbla a Hurvínka.
Každý psovod vyfasoval otázky, podložku, propisku, časový limit a mohlo se začít. Bdělý hlavní rozhodčí pak dohlížel na to, aby nikdo neopisoval od souseda :-) Výsledky vědomostního testu byly vesměs velmi vyrovnané, největší problémy asi všem dělala otázka „co je to TRIAS“(uznáváme – to je hodně těžká otázka), „na které části psího těla byste hledali patellu“ a „co je to BARF“.
Všechny otázky a správné odpovědi z tohoto vědomostního kvízu si můžete přečíst v odkazu pod článkem :-)


Po ukončení poslední disciplíny následovala volná zábava a já s Lubošem (za přispění Hanči J. a Františka Š.-díky!) jsme se vrhli do porovnávání a řazení časů z jednotlivých disciplín, vyhodnocování kvízů atd. atd.
I přes maximální úsilí nám však nakonec všechno to sčítání a zapisování zabralo přeci jen notnou chvíli a tak se konečné sčítání bodů zdařilo doslova až s okamžikem posledního záchvěvu denního světla.
 

A tak (přiznám, že k mé velké lítosti) slavnostní vyhlašování výsledků a předávání pohárů a cen probíhalo již za úplné tmy, jen ve světle baterek  a blesků z fotoaparátů :-) Zatímco Luboš byl v pohodě a houstnoucí tmu „nehrotil“ (prostě chlap, no :-) ), já jsem byla zklamaná z toho, že nedojde k původně plánovanému společnému focení všech psovodů a jejich šikovných pejsánků (prostě ženská, no :-) ). Nezbývá tedy než doufat, že se všem poháry, plaketky, drobné dárky pro páníčky i pamlsky pro pejsky líbili (poté co si je doma na světle mohli konečně pořádně prohlédnout :-) ).

                                
 

Poháry pro první tři místa, pamětní plakety a dobroty pro pejsky financoval náš klub :-) Závodníkům na stupních vítězů věnovala krásná trička a propisky spol. S Morava leasing, které tímto děkujeme! Další krásné dárky pro páníčky věnovala členka našeho klubu (respektujeme její přání nebýt jmenována), které touto cestou také moc děkujeme!


Na závěr bych ještě moc ráda poděkovala všem psovodům a jejich chlupáčům (a jednomu naháčovi :-) ), kteří se závodu zúčastnili, i divákům, kteří fandili všem bez rozdílu a pomáhali vytvářet příjemnou atmosféru.
 

Mé osobní poděkování  pak patří Lubošovi, který společně se mnou celý závod zorganizoval a při přípravě závodu, i během závodu samotného, udělal velký kus práce. Takže díky moc Luboši!

Pokud bude ze strany členů zájem tak nezbývá než říct: „Při příštích Gránických tlapkách naviděnou!“

 

Výsledky klubového závodu GRÁNICKÉ TLAPKY 2012:

 

1.MÍSTOBarbora Ensingerová s kříženkou RÓZOU

2.MÍSTO – Hana Jastrábková s holandským ovčákem GREJS

3.MÍSTO – Dana Minichová s bílým švýcarským ovčákem BELLOU

4.místo
–    Vendula Němcová s dalmatinkou BERY
                   Daniel Foist s border kolií NOROU

5.místo –    Pavla Foistová s border kolií JESSICOU


(Pozn. Na čtvrtém místě byl u dvou soutěžících shodný počet bodů)


          1.místo - RÓZA             2.místo - GREJS                  3.místo - BELLA
         


FOTOGALERIE Z AKCE

 


 VĚDOMOSTNÍ KVÍZ (včetně správných odpovědí)   

 

autor textu: Jana Gorčíková
autoři fotek: František Štěpnička
                   Ivana Němcová
                   Jan Pár