Výroční schůze klubu


Výroční schůze klubu se konají vždy jednou ročně. 

Vyberte si, prosím, v levém menu konkrétní ročník schůze, který Vás zajímá :-)


 

Schůze výboru

Schůze výboru - 30.12.2019
 

Datum konání: 30. 12. 2019

Zúčastnili se: Lubomír Švarc, Lucie Kuderová, Alena Nápravová, Jiří Mazal

Omluvena:Věra Křepelová

Schůze byla zahájena v 16:10

 

Program:

 • Výroční členská schůze se uskuteční 24.1.2020
 • Koordinátor kurzů  odstupuje, funkce volná – navrhovaný kandidát Dana Minichová, kandidáti se mohou nahlásit nejpozději den před členskou schůzi na kkznojmo@seznam.cz
 • Konec volebního období místopředsedy, jednatele Lucie Kuderové – znovu zvolení proběhne na výroční členské schůzi, případní noví kandidáti se mohou nahlásit nejpozději den před členskou schůzi na kkznojmo@seznam.cz
 • Zkoušky KJ Brno proběhnou na jaře 2020 
 • Výměna zámku na cvičáku proběhne dne 26.1.2020, klíče budou k zakoupení za 50 Kč u předsedy klubu
 • Na jaře proběhne seminář agility a seminář frisbee

 

Schůze ukončena v 17:20

Zápis provedla Lucie Kuderová


Schůze výboru - 20.11.2018
 

Datum konání: 20. 11. 2018

Zúčastnili se: Lubomír Švarc, Lucie Kuderová, Alena Nápravová, Věra Křepelová

Omluvena: Jana Gorčíková

Schůze byla zahájena v 18:40

 

Program:

 • Zkrácení klubového tábora, tábor bude probíhat od čtvrtka do neděle
 • Výroční členská schůze se uskuteční 18.1.2019
 • Brigádnický referent odstupuje, funkce volná – kandidáti se mohou nahlásit nejpozději den před členskou schůzi na kkznojmo@seznam.cz
 • Konec volebního období pokladníka Aleny Nápravové – znovu zvolení proběhne na výroční členské schůzi, případní noví kandidáti se mohou nahlásit nejpozději den před členskou schůzi na kkznojmo@seznam.cz
 • Spravování webových stránek bude mít nově na starosti Lucie Kuderová
 • Zkoušky KJ Brno a NZŘ proběhnou 1.6. a 2.6.2019 – zájemci na zkoušky se nahlásí nejpozději do 31.3.2019 vedoucímu zkoušek Lucii Kuderové na kkznojmo@seznam.cz
 • Z důvodu bourání agi boudy, bude výbor klubu jednat s majiteli cihlového objektu vedle maringotky o pronájmu (úschova agi překážek)

 

Schůze ukončena v 19:40

Zápis provedla Lucie Kuderová

 

 

 

 

 

Schůze výboru – 14. 10. 2018
 

Datum konání: 14. 10. 2018
Zúčastnili se: Lubomír Švarc, Lucie Kuderová, Alena Nápravová, Jana Gorčíková
Omluvena: Věra Křepelová
Schůze byla zahájena v 9.00 hod.


Program:

 • Hlavní bod programu: Klubu byla doručena výzva MÚ Znojmo (odbor výstavby) k účasti na kontrolní prohlídce ve čtvrtek 25. 10. 2018 v 9.00 hod. v prostorách cvičiště KK Znojmo. Kontrolní prohlídka se týká objektu, který slouží našemu klubu jako sklad agility překážek. Za klub se zúčastní Alena Nápravová a Věra Křepelová. O výsledku kontroly budou členové klubu informováni.
 • Návrh členky Andrey Nesnídalové na úpravu nové zónové agility překážky – áčka. Požadavek na úpravu překážky (odmontování rozpěr po bocích áčka a umístění řetězů místo těchto rozpěr) byl výborem zamítnut. Odůvodnění: překážka je v záruce, nelze ji proto jakkoliv upravovat.
 • Nevyhovující stav náběhových lišt u nových zónových agility překážek - reklamaci zařídí u výrobce Jana Gorčíková.
 • Výroční členská schůze se uskuteční 11. ledna anebo 18. ledna 2019. Prostory zajistí Alena Nápravová. O konkrétním termínu schůze a místě konání budou členové klubu včas informováni.
 • Řešeno členství Jakuba Haase, který se stal členem jiné kynologické organizace, aniž by o tom informoval náš klub, jakožto mateřskou organizaci. Dle stanov MSKS, pod který obě kynologické organizace spadají, nelze mít členství ve dvou klubech. Bude řešeno přímo s Moravskoslezským kynologickým svazem.


Schůze ukončena v 10.00 hod.

Zápis provedla: Jana Gorčíková
 


Schůze výboru – 05.08.2018
 

Datum konání: 05.08.2018
Zúčastnili se: Lubomír Švarc, Lucie Kuderová, Alena Nápravová, Jana Gorčíková
Omluvena: Věra Křepelová
Schůze byla zahájena v 10:20 hod.


Program:

 • Klubový tábor 2019 - rozložení seminářů - budou probíhat po celý týden (cílem je nabídnout více sportů a rozložit aktivity na táboře do celého týdne). Obrany se na táboře již příští rok konat nebudou - na jaro 2019 se pokusí klub pro členy, kteří se obranám věnují, zařídit seminář obran, který proběhne přímo na našem cvičáku v Gránicích.
 • Poplatek za zkoušky - výbor zvažuje variantu, že by se z části vybraných poplatků za zkoušky finančně odměnil výcvikář, který by nácviky na konkrétní zkoušky vedl (z 300,- Kč poplatku zkouškaře by šlo do pokladny klubu 200,- Kč a 100,- Kč by byla odměna výcvikáři). Bude projednáno členskou základnou na výroční schůzi, která se uskuteční v lednu 2019.
 • Na ploše jsou nově k dispozici překážky pro výcvik dle NZŘ a MZŘ - kladina, áčko a metrovka, u které je možnost nastavení aretace vrchního prkna (dle požadavků nového zkušebního řádu MZŘ, který vstoupí v platnost v roce 2019).
 • Původní dřevěná kladina bude v zimním období předělána na nízký nácvikový žebřík (z jedné strany bude žebřík, z druhé strany schůdky). Výroby se ujme Lubomír Švarc. Původní áčko bude odstraněno a odvezeno do sběrného dvora (nutno vypsat brigádu).
 • Ve stráni u kladin se nachází dva uschlé stromy - nutno zažádat o povolení k jejich pokácení (zařídí Lucie Kuderová, fotky stromů zajistí Jana Gorčíková)
 • Nácviky na zkoušky - nově bude probíhat před zkouškami "pouze" 5 nácviků. Stanovisko výboru - 5 nácviků je dostatečných, členové se musí snažit cvičit na zkoušky i individuálně + každou neděli je na cvičáku na hlavním výcviku přítomen výcvikář, který v případě dotazu rád poradí s metodikou nácviku jednotlivých cviků tak, aby odpovídali požadavkům zkušebních řádů.
 • Průběh brigád v letošním roce - na některé z vypsaných brigád se nenahlásil žádný z členů, neochotu některých členů k brigádám poté musí nahrazovat snaha a ochota jiných členů, kteří již mají přitom brigádnické hodiny pro letošní rok splněny, případně práce musí vykonávat přímo členové výboru. Na členské schůzi proto padne návrh na zvýšení počtu brigádnických hodin pro rok 2019 a zároveň se bude projednávat i navýšení platby za každou neodpracovanou hodinu z 250,- Kč na 500,- Kč. Členové klubu by si měli uvědomit, že cvičák není samoúdržbový a péči o něj a pomoc při různých akcích (např. nakládání překážek na tábor atd.) nemohou každoročně dělat stále dokola ti samí členové.
 • Platí přísný zákaz vstupu dětí na VEŠKERÉ překážky na cvičební ploše, výcvikáři jsou povinni na toto důrazně upozorňovat i kurzisty a jejich rodinné příslušníky.
 • 8. září proběhne ve Znojmě předváděcí akce, které se zúčastní náš klub (ukázka agility, poslušnosti a prvků dogdancingu).


Schůze ukončena v 11:25 hod.

Zápis provedla: Jana Gorčíková
Schůze výboru – 29.04.2018
 

Datum konání: 29.04.2018
Zúčastnili se: Lubomír Švarc, Lucie Kuderová, Alena Nápravová, Jana Gorčíková
Omluvena: Věra Křepelová
Schůze byla zahájena v 10:00 hod.


Program:

 • Nová cedule na vstupní bránu je již zhotovena – montáž proběhne na začátku května.
 • Brigády – v plánu je velká brigáda na sobotu 12. května. Proběhne kompletní vyklizení a úklid maringotky + agility boudy a odvoz všeho nepotřebného do sběrného dvora, kov bude odvezen do výkupu. Obnova nepříjemného materiálu, pořezání prken pod maringotkou atd.
 • Další brigády budou následovat – natření stolu a lavic pod pergolou u agi boudy, oprava střechy pergoly u maringotky, ukotvení nosného systému na agi překážky v agility boudě, úklid plochy před zkouškami,…
 • Obnova agility překážek – budou zakoupeny nové zónové překážky - kladina, áčko a houpačka (zajistí Jana Gorčíková). Staré zónovky budou po červencovém táboře odprodány (přednostně budou nabídnuty členům klubu). Agility áčko a houpačka budou nově vždy po ukončení agility sezóny uschovány do maringotky anebo agi boudy.
 • Obnova inventáře na obrany – nákup nové záplenty + rukávu + dalších potřeb nutných k nácviku obran (zajistí Lubomír Švarc).
 • Pořízení nové sekačky na trávu (zajistí Lucie Kuderová).
 • Nákup dvou anebo tří laviček (do přední části cvičáku + k agi boudě) + nákup nového skládacího stolu (zajistí Lucie Kuderová).
 • Nákup dvou nových koleček – současná jsou již v dezolátním stavu (zajistí Lubomír Švarc).
 • Požadavek člena, který si platí členství bez psa, aby se mohl účastnit tréninků agility se svým psem (tréninky by si platil individuálně). Většina výboru je proti, doporučeno doplatit si plnohodnotné členství. Závěr - práva a možnosti členů bez psa bude nutno dořešit a specifikovat pro roky následující – bude se podrobně řešit na výroční členské schůzi v lednu 2019.
 • Odsouhlasen termín podzimních zkoušek (6. a 7. října), vedoucím zkoušek bude Lubomír Švarc, zkoušky nahlásí Lucie Kuderová. Na podzimních zkouškách dle NZŘ budou mít přednostně zajištěna místa ti z členů, na které nezbylo místo na jarních zkouškách (upřednostněni budou ale pouze v případě, že budou mít dostatečně natrénováno!).


Schůze ukončena v 11:00 hod.

Zápis provedla: Jana Gorčíková


Schůze výboru - 19.11.2017
 

Datum konání: 19.11.2017

Zúčastnili se: Lubomír Švarc, Lucie Kuderová, Alena Nápravová, Lucie Jordánová, Věra Křepelová

Schůze byla zahájena v 18:20 předsedou kynologického klubu L. Švarcem.


Program:

 • Jednání o termínu členské schůze (19. 1., nebo 26. 1. 2018), termín bude upřesněn. Pozor - nejpozději v den členské schůze je člen povinnen zaplatit členský příspěvek!
 • Jednání o termínu tábora: 19. - 22.7., 2. - 5.8., nebo 9. - 12.8.2018.
 • Brigádnický referent odstupuje z časových důvodů, funkce volná – nový kandidát Jana Gorčíková, další kandidáti se mohou nahlásit nejpozději den před členskou schůzi na kkznojmo@seznam.cz.
 • Návrh na klubového figuranta – kandidát Tomáš Heřmánek, další kandidáti se mohou nahlásit nejpozději den před členskou schůzi na kkznojmo@seznam.cz.
 • Brigáda - hrabání listí - 3. 12. 2017.
 • Zkoušky poslušnosti – termín bude upřesněn (pravděpodobně první týden v červnu).
 • Řešení tréninků agility pod vedením Venduly Němcové - od ledna 1x za 14 dní, na jaře 1x za týden - tréninky budou probíhat buď v pátek anebo o víkendu.
 • Před členskou schůzí proběhne výměna zámku od cvičáku, nové klíče budou k dispozici na členské schůzi.


Schůze ukončena v 19:30

Zápis provedla: Lucie Kuderová


Schůze výboru - 28.03.2017
 

Datum konání: 28.3.2017

Zúčastnili se: všichni členové výboru

Projednávalo se:

 • termín brigády, který připadá na neděli 23.4.2017
 • seminář obedience, který se bude konat 3. června 2017
 • tábor: termín 10. - 13. srpna - program v přípravě 
 • 13. května Májové Minihry - přihlášky do konce dubna na email: icinkqaa@seznam.cz (po akci bude následovat táborák)
 • předváděcí akce - termíny v jednání
 • nahlásit se o klubové razítko do průkazky !!!!
   

Schůze ukončena ve 20:00

Zápis provedla: Jordánová Lucie


Schůze výboru - 11.01.2017
 

Datum konání: 11.01.2017

Zúčastnili se: Lubomír Švarc, Marta Skoumalová, Lucie Kuderová, Alena Nápravová, Barbora Ensingerová

Schůze byla zahájena v 16:30 předsedou kynologického klubu L. Švarcem.


Program:

 •  plán rozpisu agility na rok 2017
 •  dát na web klubu výzvu na místo člena výbora s funkcí koordinátora kurzů za Barboru Ensingerovou
 •  datum členské výroční schůze 27. 1. 2017 v 19:00 (placení od 18:30), místo: salonek Hotelu U Divadla  
 •  program schůze
 •  změny v kurzech pro štěňata k projednání na členské schůzi (např. menší počet členů, vyšší cena kurzu,
   minimální věk kurzistů)
 •  tábor: dva termíny k hlasování na schůzi (červencový a srpnový)
 •  akce klubu na 2017 – intenzivky, semináře, předváděčky, závody,…
 •  podzimní zkoušky


Schůze ukončena v 17:30

Zápis provedla Barbora Ensingerová

Schůze výboru - 06.12.2016
 

Datum konání: 06.12.2016, Corso, 19:00 hod.

Přítomni: Lubomír Švarc, Alena Nápravová, Lucie Kuderová, Marta Skoumalová

Omluvena: Barbora Ensingerová

 • Schůzi zahájil p. Švarc, úkoly pro členy:

  B. Ensingerová – natisknout průkazky pro členy a tabulku výcvikářů na rok 2017
  A. Nápravová – zajistí pouzdra na průkazky
  L. Kuderová – natisknout nové přihlášky a důležité informace pro nové členy klubu

   
 • Diskuze nad akcemi cvičáku pro příští rok - tábor A. Nápravová zamluví několik termínů, na schůzi se odhlasuje jeden závazný. Navrženy další akce, jako táborák, seminář, podzimní závody, zkoušky apod.
   
 • Členská schůze KK Znojmo se bude konat dne 27.1.2017, v 19h., v hotelu U Divadla. Na schůzi se bude prodávat klíč od nového zámku na cvičáku, který bude vyměněn v neděli 29.1.2017, zajistí L. Švarc.
   
 • Podat informaci na web o nových schválených stanovách KK Znojmo a tyto stanovy nechat přidat na web, zajistí M. Skoumalová. Na web nechat umístit tabulku s aktualizovanými brigádnickými hodinami, zajistí M. Skoumalová. Na web dát informaci o doplatcích za neodpracované brigádnické hodiny a členské poplatky za rok 2016, zajistí A. Nápravová.


Schůzi ukončil p. Švarc.

Zapsala: Marta Skoumalová
 

Schůze výboru - 24.3.2016
 

Datum konání: 24.3.2016, 19:30 hod.

Schůze se zúčastnili všichni členové výboru: předseda a hlavní výcvikář Lubomír Švarc, pokladník Alena Nápravová, brigádnický referent Marta Skoumalová, jednatelka Lucie Kuderová a koordinátor kurzů Barbora Ensingerová.

 • Prvním bodem byly zkoušky BH, které se budou konat 21. 5. 2016. Vedoucím zkoušek je Lubomír Švarc. Případní zájemci se již mohou hlásit, tabulka k zápisu bude vyvěšena na nástěnce na cvičišti klubu.
   
 • Akce klubu:

            * 21. 5. 2016 – Coursing s Milanem Olivou, místo bude upřesněno

            * 28. 5. 2016 – Dětský den v Havraníkách

            * 25. 6. 2016 – Předváděcí akce v DPS Skalice

            * 15. – 17. 7. – Tábor v Jevišovicích

            * Psiskolympiáda – září, termín bude upřesněn

            * Podzimní zkoušky dle NZŘ – říjen, termín bude upřesněn

            * intenzivní tréninky agility s Vendulou Němcovou se budou konat dle možností

 • !!!BRIGÁDA 15. 5. 2016  V 11:00 PO VÝCVIKU!!!  bude vyvěšeno na nástěnce


Zapsala Barbora Ensingerová

  

Schůze výboru - 9.12.2015
 

Datum konání: 9.12.2015 (19:00 hod.)

Přítomní členové výboru: L. Švarc, A. Nápravová, B. Ensingerová, M. Skoumalová, H. Jastrábková se omluvila

 • Prvním bodem programu bylo stanovení data členské schůze na leden 2016. Schůze se bude konat v Hotelu U Divadla dne 22. 1. 2016 v 19:00. Ti, jež budou platit roční příspěvek či neodpracované brigádnické hodiny, budou mít k dispozici pokladníka od 18:30 do 19:00. Poté bude zahájena schůze.
   
 • Projednalo se, zda se někdo vyjádřil k novému znění stanov klubu. Nikdo z přítomných žádné připomínky doposud neobdržel.
   
 • Zprávu o činnosti klubu za rok 2015 zpracuje předseda klubu L. Švarc.
   
 • Zprávu o hospodaření klub za rok 2015 zpracuje pokladník A. Nápravová.
   
 • Tábor 2016, zde vyvstalo několik otázek. Především kdo se ujme organizace za odstupující H. Jastrábkovou? A. Nápravová domluví předběžně dva termíny, z nichž se jeden odhlasuje na členské schůzi. Program tábora se bude řešit s novým jednatelem klubu.
   
 • L. Švarc navrhl nechat na členské schůzi hlasovat o zvýšení ročního příspěvku, což výbor zamítl.
   
 • Dalším bodem schůze byl trávník a jeho péče. A. Nápravová po dohodě s odborníky navrhla, že se na jaře trávník prohnojí a proseje, což bude mít za následek dvoutýdenní uzavření cvičiště. Bylo by možno si při této úpravě odpracovat brigádnické hodiny. O návrhu bude hlasováno na členské schůzi.
   
 • Sbírka pro Městský útulek v Načeraticích. 6. prosince proběhla jednorázová sbírka, naplnila se celá dodávka a vše bylo předáno v útulku. Jmenovitý seznam se nedělal, ale všem patří obrovský dík. Na stránkách útulku je poděkování.
   
 • Zkoušky – po letošních výkonech některých psovodů na zkouškách, bude příště ke zkouškám připuštěn pouze ten, komu to hlavní výcvikář schválí.
   
 • Na web bude dána připomínka o zaplacení ročního příspěvku do konce roku 2015 či nejpozději v hotovosti na schůzi.


zpracovala: Barbora Ensingerová
 

Schůze výboru - 19.10.2015
 

Datum konání: 19.10.2015 (19:00 hod.)

Přítomní členové výboru: L. Švarc, H. Jastrábková, A. Nápravová, B. Ensingerová, M. Skoumalová

 • Marta Skoumalová předložila na schůzi návrh nových stanov. Členové výboru pak stanovy společně přečetli a upravili. Marta stanovy přepíše a poté budou dány na web, kde si je může každý člen klubu prohlédnout a případné námitky a připomínky zaslat naší brigádnické referentce Martě Skoumalové na klubový email. (Pozn. J.G. - návrh stanov si můžete na našem webu přečíst ZDE).
   
 • Společně s novými stanovami klubu výbor projednával i provozní řád Kynologického klubu Znojmo, který stanovy doplňuje. Ten zůstal beze změn.
   
 • V dalším bodu schůze Hana Jastrábková všem členům výboru oznámila, že se na následující členské schůzi vzdá funkce jednatele a místopředsedy klubu.
   
 • Posledním bodem schůze byl návrh členů aby i letos klub uskutečnil materiální sbírku ve prospěch psího útulku ve Znojmě - Načeraticích, kterou v loňském roce navrhla Jana Gorčíková. Zorganizování sbírky se ujme Barbora Ensingerová. Všichni členové výboru návrh odsouhlasili.

 

zapsala: Hana Jastrábková
 

Schůze výboru - 25.1.2015
 

Datum konání: 25.1.2015 (10:00 hod.)

 • byl schválen nový výcvikář pro nedělní výcvik – Pavla Foistová
   
 • ohledně získání stanov se osloví FÚ Znojmo (zařídí Alena Nápravová) a MSKS (zařídí Hana Jastrábková)
   
 • klubové průkazky se budou NOSIT POVINNĚ na jakýkoliv výcvik klubu (včetně agility), kontrolu namátkově provede výcvikář
   
 • klub zaplatil zálohu za klubový tábor ve výši 4.000,-
   
 • výbor zrušil větu v zápise ze dne 10.1. 2015 : "Nový člen uhradí členství pouze ve výši odpovídající zbývajícím kalendářním měsícům daného roku."

 

zapsala: Alena Nápravová
 

Schůze výboru - 10.1.2015
 

Datum konání: 10.1.2015 (17:00 hod.)

 • p. Herzig – zrušit informaci o výcvikáři na webu
   
 • zhotovit seznam lidí, kteří zaplatili členský příspěvek – členové se psem i bez psa
   
 • zkontrolovat tiskopisy – přihláška do kurzu a členskou přihlášku, případně doplnit a dát možnost ke stažení  na stránkách klubu
   
 • klíče od maringotky budou předány všem výcvikářům (jak kurzů, tak nedělního výcviku) – možnost využívání překážky (jedná se o deset klíčů)
   
 • zhotovit seznam inventáře
   
 • na základě dotazu členky Dity Nové bude možnost uschovat si vlastní věci (hlavně překážky agility) do starých kotců na vlastní zámek. K tomuto účelu budou vyčleněny horní kotce, spodní kotce MUSÍ zůstat volné. Klub za uschované věci nenese ŽÁDNOU zodpovědnost.
   
 • obsazení nedělního výcviku jednotlivými výcvikáři bude mít na starosti Luboš Švarc, v maringotce bude přehled výcviků a tam si jednotliví výcvikáři zapíší víkend
   
 • od letošního roku se bude členská schůze svolávat až v lednu, příspěvky se účtem mohou zaplatit do konce kalendářního roku (aby byly připsány na účet a pokladník měl informaci k dispozici v době konání členské schůze), poslední možností zaplacení členského příspěvku bude členská schůze a to v hotovosti
   
 • pokud nastoupí nový člen (týká se i kurzistů) do 15. v měsíci, platí celý měsíc nebo nastupuje do klubu až od nového měsíce. Nový člen uhradí členství pouze ve výši odpovídající zbývajícím kalendářním měsícům daného roku.
   
 • kurzisté se musí při nástupu do klubu a hlavního výcviku prokázat potvrzením o absolvování kurzu pro začátečníky (to vydá výcvikář daného kurzu – tiskopisy k dispozici v maringotce, případně zašle koordinátor kurzů)
   
 • budou vydány klubové průkazky – po zaplacení ročního členského příspěvku je vydá člen výboru, na každé členské schůzi se zaplacení příspěvku potvrdí
   
 • pro klub bude zakoupen plynový dvojvařič na bombu a konvice, včetně hrnků a lžiček
   
 • v rámci klubových brigád bude vyklizeno okolí studny a nepořádek pod maringotkou. Další možnost brigády bude znovu obnovení trávníku, nátěry kladin, sekání trávy a celkové zvelebování areálu cvičiště, na podzim hrabání listí, plus další podněty od členů výboru nebo členů klubu. V zájmu brigádnického referenta je, aby si každý člen klubu brigády odpracoval nejlépe do října, pozdější hromadné brigády již nebudou plánovány a členové si budou muset brigádu odpracovat individuálně
   
 • brigádu si každý člen může odpracovat individuálně a prokazatelně, nejlépe během nedělního výcviku či v jiné dny po nahlášení brigádnickému referentovi, který zajistí kontrolu provedené brigády
   
 • dále brigádnický referent navrhuje, aby informace o brigádách byla doplněna do přihlášek za člena klubu, aby nedocházelo k neinformovanosti nových členů a tím pádem k neodpracovaným brigádnickým hodinám a následnému vyloučení z klubu
   
 • 5. – 9. 8. se bude konat v Jevišovicích klubový tábor, záloha na rezervaci tábora ve výši 4000,- kč musí být klubem uhrazena do konce ledna
   
 • 26. 4. 2015 proběhne zkouška ZOP
   
 • v rámci služebního výcviku budou pozváni figuranti z Únanova
   
 • na základě podnětu Jany Gorčíkové se klub pokusí zajistit seminář chůze u nohy

 

zapsala: Alena Nápravová

 

Schůze výboru - říjen 2014
 

Datum konání: 8. 10. 2014

Přítomní členové výboru: Lubomír Švarc, Jana Gorčíková, Jitka Kopecká, Barbora Ensingerová, Marta Skoumalová

1) Prvním bodem schůze výboru byl návrh Jany Gorčíkové na vyhlášení brigád, které by se týkaly úpravy dřevěné kladiny (konkrétně je potřeba zhotovit a přimontovat zpevňující podpěry pod náběhová prkna kladiny) a dále je potřeba opravit cvičný pevný tunel, který je zhotovený ze dvou k sobě spojených kovových barelů. Spoje již značně zkorodovaly a obě části tunelu se od sebe rozjíždí, čímž se stává tunel potencionálně nebezpečným pro výuku psů. Po domluvě s brigádnickou referentkou Martou Skoumalovou budou obě záležitosti řešeny formou brigádnických hodin. Dobrovolníci nechť se hlásí přímo naší brigádnické referentce Martě Skoumalové na e-mail
kkznojmobrigady@seznam.cz

2) Dalším bodem schůze byl návrh Jany Gorčíkové na uspořádání sbírky (materiální) ve prospěch psího útulku ve Znojmě - Načeraticích. Zorganizování sbírky se ujme Jana Gorčíková. Všichni členové výboru návrh odsouhlasili.

3) Dalším bodem schůze bylo projednání návrhu člena Milana Poláška k umístění tréninkové stěny pro plemena typu bull v rámci našeho cvičiště s tím, že zájemci s bull plemeny se stanou členy našeho klubu a budou si na danou stěnu chodit trénovat své psy.
Hlasování o návrhu pana Milana Poláška: 4 členové výboru PROTI, 1 člen výboru PRO. Návrh pana Poláška byl tedy výborem klubu zamítnut.

4) Čtvrtým bodem schůze byl návrh Jany Gorčíkové na úpravu provozního řádu (na webu jej najdete v sekci Řád cvičiště kynologického klubu Znojmo) schválených na členské schůzi dne 28. 11. 2008. V zápisu z této schůze se praví že: "Všichni členové výboru, brigádnický referent a výborem navržení a odsouhlasení výcvikáři budou osvobozeni od nutnosti platit členské příspěvky. V případě výcvikářů však pouze pokud „odvelí“ nejméně 10 výcvikových lekcí za rok, a to v rámci nedělního výcviku pokročilých. (Do těchto 10 výcvikových lekcí nesmí být započítáván výcvik agility, handlingu, obran a stop ani dalšího jiného výcviku). Členský příspěvek bude zmíněným vrácen zpětně vždy na výroční členské schůzi."
Výbor klubu jednomyslně schválil Janou Gorčíkovou navrženou úpravu, aby se osvobození od nutnosti platit členské příspěvky nově vztahovalo i na vedení tréninků agility (ale pouze výborem schválenými agi trenéry, v tomto případě se jmenovitě jedná o Vendulu Němcovou) a na výcvik obran (zde se jedná o všechny tři figuranty klubu, opět ale pouze v případě, že každý "odchytá" ročně minimálně 10 tréninků obran).


5) V dalším bodu schůze Jana Gorčíková všem členům výboru oznámila, že na prosincové členské schůzi se vzdá funkce jednatele a místopředsedy klubu a to z osobních důvodů. Zároveň poprosila členy výboru, aby popřemýšleli o vhodném kandidátovi na tuto pozici. Jana Gorčíková také výboru sdělila, že již  oslovila několik členů klubu, žádný z nich však na danou pozici kandidovat nechce. Výzva k tomu, aby se případní zájemci včas o danou pozici ucházeli, bude umístěna na klubovém webu, na fb profilu klubu i na nástěnce v rámci cvičáku.

6) S ohledem na svou rezignaci nabídla Jana Gorčíková dvě možnosti svého dalšího působení v rámci klubu. První varianta - běžný člen bez jakékoli funce (a z toho pramenících povinností). Druhá varianta - výcvikář klubu pro hlavní nedělní výcvik, výcvikář pro kurzy štěňat, webmaster stránek klubu a správce fb profilu klubu. Zároveň upozornila členy výboru na fakt, že v případě schválení druhé varianty je ochotna vést hlavní výcvik pouze 1x měsíčně.
Výbor klubu se hlasováním usnesl, že Jana Gorčíková zůstane i po složení funkce jednatele a místopředsedy nadále v klubu na pozici výcvikářky pro nedělní výcvik, výcvikářky pro kurzy štěňat, webmasterky a správce fb profilu klubu. Při hlasování byli 4 členové výboru PRO, 1 (Jana G.) se zdržel hlasování.

7) Členové výboru se shodli na tom, že je nezbytně nutné zřídit rozpis velení jednotlivých nedělních výcviků, aby byl vždy na hlavní výcvik zajištěn minimálně jeden výcvikář.

8) Dalším bodem schůze byl dotaz Jany Gorčíkové na paní Kopeckou, zda se bude opět ucházet o pozici pokladníka klubu, s ohledem na to, že je u konce její čtyřleté funkční období. Paní Kopecká se rozhodne až dle toho, kdo se stane novým jednatelem klubu.

9) Posledním bodem schůze bylo projednání termínu členské výroční schůze 2014. Výbor klubu se usnesl, že členská výroční schůze se bude konat v pátek 12. 12. 2014 ve 20:00 hod. Místo konání schůze bude upřesněno později, až Jana G. zajistí vhodné prostory. Členové se místo konání členské schůze dozví včas z webových stránek klubu, informace bude k nalezení i na fb profilu klubu a na maringotce na cvičáku.


Zapsala: Jana Gorčíková

 
 

Schůze výboru - únor 2014
 

Datum konání: 18. 2. 2014

Přítomní členové výboru: Lubomír Švarc, Jana Gorčíková, Jitka Kopecká, Barbora Ensingerová, Marta Skoumalová

1) Prvním bodem schůze výboru bylo projednání platnosti členství paní Hany Slané, Kryštofa Slaného, Evy Bogdanové a Libuše Svobodové. První tři jmenovaní nezaplatili včas členský příspěvek pro rok 2014, paní Svobodová pak neodpracovala v roce 2013 povinné brigádnické hodiny a ve lhůtě, dané provozním řádem klubu, nedošlo z její strany ani k včasnému uhrazení neodpracovaných brigádnických hodin. Všem výše jmenovaným tedy skončilo k 01.01.2014  členství v klubu, a v případě jejich zájmu stát se znovu členem klubu, jsou povinni zaplatit nejen roční členský příspěvek, ale i vstupní poplatek (600,-). Výbor klubu se jednomyslně shodl na nutnosti dodržování provozního řádu (stanov) klubu.

2) Dalším bodem k projednání byl návrh věkově omezit příjem psů do kurzů pro štěňata a začátečníky. Každý ze členů výboru navrhl svou variantu.
Jitka Kopecká - max. horní hranice 7 měsíců
Marta Skoumalová - max. horní hranice 1 rok
Barbora Ensingerová - max. horní hranice 7 měsíců
Lubomír Švarc - max. horní hranice 6 měsíců
Jana Gorčíková - max. horní hranice 8 měsíců

Výbor se po přednesení jednotlivých návrhů usnesl na tomto:
S platností od 01.03.2014 se výbor klubu rozhodl omezit horní věkovou hranici pro příjem psů do kurzů pro štěňata na maximálně 8 měsíců věku (k datu zahájení daného kurzu!!!). Spodní věková hranice zůstává stejná - 3 měsíce. Výjimka se bude udělovat pouze psům z útulku (majitel ovšem musí předložit potvrzení o převzetí psa z útulku). U psů z útulku nebude tedy horní věková hranice omezena, pes ale nesmí být agresivní vůči jiným psům (z důvodů socializace štěňat v kurzech). Usnesení se nevztahuje na kurzy již v průběhu ledna a února vypsané, a tudíž plně obsazené.

Pro majitele psů starší 8 měsíců bude klub cca 2x do roka vypisovat speciální kurzy pro dospělé psy s tím, že počet psů v kurzu bude omezen na max. 5 psů a poplatek za navštěvování kurzu bude činit 1.600,- kč (kurz pro dospělé psy bude čítat stejně jako kurz pro štěňata 8 lekcí).
Druhou možností pro majitele psů starších 8 měsíců, kteří chtějí se svým psem aktivně začít cvičit, je stát se přímo členem klubu. Majitel, který bude chtít využít této možnosti musí prokázat, že jeho pes zvládá základní poslušnost (sedni, lehni, přivolání, chůze na vodítku) - každý takový zájemce o přímý vstup do klubu bude proto se svým psem přezkoušen dvěma výcvikáři, kteří následně rozhodnou, zda je možné daného psa začlenit přímo do hlavního (nedělního) výcviku.

3) Další odsouhlasenou změnou je možnost účastníků kurzů vstoupit do klubu bez povinnosti zaplacení vstupního poplatku. Výbor klubu se jednomyslně usnesl na tom, že maximální možná lhůta pro vstup do klubu (bez nutnosti zaplacení vstupního poplatku) bude 3 měsíce od ukončení kurzu, který daný zájemce navštěvoval.

4) Výbor klubu se shodl na termínu výměny všech klíčů v areálu klubu. Výměna klíčů proběhne 02.03.2014, zajistí ji Lubomír Švarc. Po tomto datu bude mít každý z členů klubu možnost si u Lubomíra Švarce koupit za 30,- kč nový klíč od vstupní branky. Na ostatní klíče (tedy klíče od maringotky, od boudy na agility překážky a od hlavní brány) mají nárok (bezplatný) pouze členové výboru, zdarma dostanou k dispozici klíč od vstupní branky také všichni oficiální výcvikáři klubu.

5) Pro zpřehlednění hlavního výcviku bude na klubové nástěnce v areálu klubu k dispozici tabulka s informací, který z výcvikářů má daný den velení na starosti. O to, aby byl každou neděli na hlavní výcvik napsaný minimálně jeden výcvikář klubu, se postará předseda klubu a hlavní výcvikář Lubomír Švarc.

6) Výbor klubu odsouhlasil změnu v provozním řádu klubu. Změna se týká možnosti hostování na jakémkoli druhu výcviku v rámci našeho klubu. S platností od 01.03.2014 se možnost hostování zcela ruší.

7) Posledním bodem schůze byl návrh na zvýšení odměn pro výcvikáře, kteří vedou kurzy poslušnosti. S ohledem na malé množství výcvikářů našeho klubu a s ohledem na to, že všichni toto dělají na úkor svého volného času, se zvyšuje odměna za vedení kurzu z 2.400,- kč na částku 3.000,- kč. Tato změna byla odsouhlasena se zpětnou platností, k datu 01.01.2014 (aby nedošlo k znevýhodnění výcvikářů, kteří již v roce 2014 kurzy poslušnosti vedli).


Zapsala: Jana Gorčíková
 
 

Schůze výboru - říjen 2013
 

Datum konání: 02.10.2013

Přítomní členové výboru: F. Štěpnička, J. Kopecká, J. Gorčíková, L. Švarc, F. Bulín
Pozvaný host (bez hlasovacího práva): Barbora Ensingerová

1) Jana Gorčíková navrhla zřízení nové pozice ve výboru klubu - tzv. koordinátora kurzů. Na pozici navrhla Barboru Ensingerovou. Koordinátor kurzů bude mít v klubu na starosti všechny náležitosti týkající se kurzů pro štěňata a začátečníky (zřízen bude rovněž nový email, který bude určený výhradně pro tyto účely).
Hlasování členů výboru o zřízení nové pozice a do této pozice navržené Barboře Ensingerové: všichni pro. Návrh byl výborem schválen, hlasování o B. Ensingerové jako nové člence výboru klubu proběhne na prosincové výroční schůzi.

2) Jana Gorčíková navrhla pořízení nových odkládacích kotců. Tyto budou umístěny v blízkosti agi boudy. Dále je v plánu nákup metrové překážky (s nastavitelnou výškou). Datum plánovaného pořízení - jaro 2014. Realizaci zajistí Jana Gorčíková.
Hlasování o této investici: všichni pro.

3) Výbor klubu se shodl na termínu pořádání členské výroční schůze. Schůze se bude konat v pátek 06.12.2013 v 19:00 hod., prostory zajistí Lubomír Švarc, o občerstvení se postará František Bulín a Jana Gorčíková. Členové budou o místě konání členské schůze informováni během měsíce října.

4) Paní Kopecká navrhla vyhlášení stop stavu - zastavení příjmu nových členů. Jako důvod uvedla, že v současné době má klub již přes 70 členů a na nedělním výcviku se aktivně podílí pouze tři výcvikáři. Jana Gorčíková navrhla, aby se téma stop stavu přesunulo k projednání až po uskutečnění členské výroční schůze (po aktualizaci seznamu členů). Ostatní členové výboru, včetně paní Kopecké, souhlasili.

5) Jana Gorčíková navrhla do funkce nového výcvikáře klubu Kateřinu Žárskou, která bude mít na starosti skupinu "intenzivního výcviku". Bližší info u Kateřiny Žárské anebo Jany Gorčíkové. Výbor klubu by uvítal, pokud by se Kateřina Žárská spolupodílela i na vedení nedělních výcviků.
Hlasování o nové výcvikářce klubu Kateřině Žárské: všichni pro.

6) Lubomír Švarc navrhl do funkce nového figuranta klubu Tomáše Foista, který by byl společně s L. Švarcem příští rok vyslán na školení výcvikářů. Pro bezplatné členství je třeba, aby Tomáš Foist na pozici figuranta odfiguroval pro klub minimálně 10 hodin ročně.
Hlasování o novém figurantovi klubu Tomáši Foistovi: všichni pro.

7) Lubomír Švarc navrhl pořízení nových lavic a stolů - jednu kompletní soupravu pod pergolu u maringotky (výměna za starý stůl a lavice), druhou soupravu potom výměnou za starou konstrukci u plotu (pod ořechem) v přední části cvičiště. Realizaci zajistí František Štěpnička.
Hlasování o této investici: všichni pro.

8) Paní Kopecká navrhla navezení nového kačírku do prostoru přední části cvičáku. Výbor klubu byl jednohlasně pro. Realizace objednávky se ještě letos ujme František Bulín, rozhození kačírku po ploše poté budou součástí vypsané brigády.

9) Jana Gorčíková se obrátila na Františka Bulína s dotazem, zda bude opět kandidovat na pozici klubového hospodáře, s ohledem na končící volební období a neaktivitu v posledních dvou letech. František Bulín se rozhodl znovu na danou pozici kandidovat. Hlasování o znovuzvolení Františka Bulína do výboru klubu bude na programu při členské výroční schůzi.

10) Jana Gorčíková navrhla vrátit do výboru klubu pozici brigádnického referenta s odůvodněním, že důvody vyjmutí této pozice z výboru klubu již pominuly. O znovuzařazení pozice brigádnického referenta do výboru klubu se bude hlasovat na výroční členské schůzi.

11) Lubomír Švarc navrhl navýšení ročního příspěvku za telefon pro členy výboru z 600,- kč na 1.000,- kč s odůvodněním, že např. Janě Gorčíkové současná výše příspěvku nepokrývá náklady spojené se zařizování akcí a činností pro klub. Zvýšení ročního příspěvku z 600,- kč na 1.000,- kč bylo výborem jednohlasně odsouhlaseno. Jana Gorčíková podotkla, že je na zvážení každého člena výboru, zda v daném roce vyvinul aktivity, které by se k nárokování proplacení příspěvku vztahovaly.

12) Členové výboru Lubomír Švarc a Jana Gorčíková vznesli výhrady k předsednictví Františka Štěpničky. Do probíhající diskuze se zapojila i pozvaná členka Barbora Ensingerová.

V bodech zapsal: Lubomír Švarc
Do vět převedla: Jana Gorčíková :-)

  

Schůze výboru - listopad 2009


Datum konání: 15. listopadu 2009

Přítomní členové výboru: Chropovská, Kopecká, Kopecký, Gregor
Přítomní členové klubu (bez hlasovacího práva): F. Bulín
Omluvena: M. Blažíčková

1. Výbor se shodnul na datu konání výroční členské schůze – 18. prosince. Vhodné prostory pro konání schůze zajistí předsedkyně, vše vyvěsí na web i nástěnku klubu.

2. Plán zkoušek a ostatních akcí na rok 2010. Předsedkyně objedná zkoušky dle NZŘ ideálně na duben 2010 a zkoušky KJ Brno na konec června či začátek července. Dle časových možností členů výboru (především předsedkyně a trenérky agility) se budou průběžně konat i další akce – soustředění agility, neoficiální závody, Chlupáčci v Akci, Den otevřených dveří,… O jednotlivých akcích budou členové klubu vždy včas informováni.

3. Opravy, nákupy a budování v roce 2010. Jednatel pan Kopecký informoval o zakázce u Městské zeleně – výroba nového žebříku, předělání jedné z kladin na nízký žebřík, zhotovení pevné figurantské záplenty a také „kadibudky“. Výbor dále projednával možnost zakoupení dvou lamp pro využití na večerních kurzech pro štěňata, agility či jiných akcích klubu, které se protáhnou… Hlasování: všichni pro zakoupení. Bližší informace o ceně, materiálech atd. zjistí pan Bulín. Výbor se dále shodnul, že klub zakoupí (nechá zhotovit) stojánek na aporty, odpadkové koše, dokoupí se několik chybějících překážek pro agility, možnost zakoupit nějaké nové figurantské vybavení – bude projednáno s figurantem Jakubem Haasem.

4. Vzhledem ke stále větší laxnosti členů vykonávat brigády a zároveň ke vzrůstajícím cenám za práci firmám, které pro nás mnohé práce (místo členů) vykonávají a vykonávat budou, navrhuje brigádnický referent zvýšit částku za každou neodpracovanou hodinu na 300 Kč. Hlasování: všichni pro.

5. Stávající členka výboru, paní Martina Blažíčková, oznámila výboru své odstoupení z funkce. Jako vhodného kandidáta výbor navrhuje Františka Bulína. Ten by byl ochoten funkci přijmout. Hlasování a následné zvolení nového člena výboru proběhne na výroční členské schůzi 18. prosince.

Zapsala: Barbara Chropovská


 

Schůze výboru - březen 2009
 

Datum konání: 29.03.2009

Přítomní členové výboru: Kopecká, Kopecký, Blažíčková, Chropovská
Další přítomní členové: Dominika Kopecká, Jan Blažíček

1. Sl. Chropovská přednesla návrh akcí, které hodlá uspořádat během jara a léta:

 • červen 2009 – celodenní výlet na Siesfieduf kámen s možností vyzkoušení si stopování + nějaké soutěže pro děti i dospělé
 • květen? – víkendové soustřědění agility v Ratišovicích případně na našem cvičáku (má v režii paní Kopecká)
 • květen/červen – Den otevřených dveří pro veřejnost – dopolední i odpolední ukázka poslušnosti, agility, obran, sdělení info o našem KK, kurzech pro štěňata atd., drobné občerstvení pro návštěvníky… (termín do novin, internet + vyvěsit do Gránic)
 • červenec/srpen – Chlupáči v akci
 • srpen – trénink na podzimní zkoušky dle NZŘ
 • (přesné termíny všech akcí budou zavčas uveřejněny na internetu i na nástěnce klubu)

2. Výbor se dohodnul na nutnosti provést kontrolu očkování psů všech stálých členů. Kontrola bude probíhat celý červenec a srpen + zbytek nezkontrolovaných očkovacích průkazů během podzimu.

3. Sl. Chropovská nahlásí na MSKS zkoušky dle NZŘ na září 2009, potvrzený termín ihned vypíše na internet i nástěnku.

4. Paní Kopecká a sl. Chropovská podaly zbytku výboru zprávu o probíhajících kurzech pro štěňata. (Obě se shodují, že kurzy byly dobrým tahem, je o ně zájem a jsou prospěšné).

5. Sl. Dominika Kopecká informovala o plánovaných brigádách – především tedy natírání sloupků, zbytku plotu, kotců + úklid cvičiště. Přesné termíny brigád poskytne do 14 dnů předsedkyni KK a informace vyvěsí na nástěnku klubu.

6. Pan Kopecký informoval o plánovaných úpravách cvičiště ( srovnání terénu, úprava odpočinkové zóny). Práce započnou v několika příštích týdnech.

7. Výbor se shodnul na nutnosti zkvalitnění nedělního výcviku pokročilých. Na každý výcvik budou vypsáni dva výcvikáři a výcvik bude veden ve dvou skupinách. Výbor požádá o pomoc ve velení i některé další řadové členy.

8. Pan Blažíček nabídnul možnost sponzorského vyrobení nových překážek, konkrétně velkého a malého žebříku. Podklady pro výrobu poskytne sl. Chropovská. Žebříky by měly být zhotoveny do konce roku 2009.

9. Výbor bude dále projednávat možnost obnovení soutěže pro veřejnost „Znojemský voříšek“ ve spolupráci s Městskou policií Znojmo.

Zapsala: Barbara Chropovská


 

Schůze výboru - listopad 2008
 

Datum konání: 23.11.2008

Přítomní: všichni členové výboru

Výbor řešil především harmonogram a jednotlivé body výroční členské schůze. Dále potom návrhy p. Blažíčka viz. níže.

 1. Vzhledem k odstoupení p. Gregora z funkce předsedy, bylo nutno se dohodnout na nových kandidátech do výboru. Výbor se jednomyslně dohodl na těchto kandidátech: předsedkyně: Barbara Chropovská, hlavní výcvikář: Radek Gregor. Jednatel/místopředseda Vladan Kopecký, pokladník Jitka Kopecká i člen výboru Martina Blažíčková zůstávají ve svých funkcích automaticky. Pro funkci brigádnického referenta navrhuje výbor Dominiku Kopeckou, avšak bez funkce ve výboru. Všichni kandidáti jsou ochotni své funkce přijmout, pokud budou zvoleni členskou základnou.
   
 2. Dále se řešil tento návrh p. Blažíčka:

Všichni členové výboru, brigádnický referent a výborem navržení a odsouhlasení výcvikáři budou osvobozeni od nutnosti platit členské příspěvky. V případě výcvikářů však pouze pokud „odvelí“ nejméně 10 výcvikových lekcí za rok, a to v rámci nedělního výcviku pokročilých. (Do těchto 10 výcvikových lekcí nesmí být započítáván výcvik agility, handlingu, obran a stop ani dalšího jiného výcviku). Členský příspěvek bude zmíněným vrácen zpětně vždy na výroční členské schůzi. Výbor odsouhlasil jako výcvikáře tyto členy: Gregor, Kopecká J., Kopecká D., Chropovská B., Chropovská E., Blažíček, Blažíčková, Herzig, Ludvík, Veselá J., Gorčíková, Kuchařík. S některými kandidáty je však ještě nutno pohovořit, zda mají o tuto funkci zájem.

Dále p. Blažíček navrhl:
Výborem odsouhlasení výcvikáři pro 8týdenní kurzy pro štěňata budou za každý takový kurz odměněni částkou 800 Kč. Po skončení kurzu předloží výcvikář pí Kopecké písemné hlášení, kt. bude obsahovat prezenci (docházku) účastníků kurzu a případně počet účastníků, kteří se chtějí stát členy našeho KK a pokračovat ve výcviku. Na základě tohoto hlášení proplatí pí Kopecká výcvikáři částku 800 Kč.

Navržení a odsouhlasení výcvikáři pro tyto 8týdenní kurzy jsou: Chropovská B., Chropovská E., Kopecká J., Gregor, Blažíčková, Herzig, Gorčíková. Výbor se samozřejmě nebrání dalším novým výcvikářům, je však nutné, aby byly prozkoušeni a předvedli alespoň 2 výcvikové lekce na skupině pokročilých. Hlavní výcvikář se bude snažit během roku vytipovat další vhodné potencionální výcvikáře a zaškolit je.

Výbor oba tyto návrhy pana Blažíčka řádně prodiskutoval a zvážil. Oba návrhy byly nakonec výborem jednomyslně odsouhlaseny a budou předneseny na členské schůzi, kde bude o jejich přijetí či nepřijetí hlasovat členská základna.

 1. Manželé Kopečtí přednesli návrh harmonogramu programu členské schůze.
   
 2. B. Chropovská přednesla svůj návrh ohledně pořádání akce Chlupáči v akci – Mikulášská. Tuto akci plánuje uspořádat v prosinci 08. O přesném datu bude členy informovat na členské schůzi. Dále výbor informovala o pořádání semináře handlingu, který se uskuteční v lednu 09, bližší informace opět podá na členské schůzi.
   
 3. Výbor řešil, co má v plánu udělat v příštím roce s prostorem kolem maringotky – tzv. odpočinkovou zónou. V tomto prostoru by mělo přibýt posezení a celý povrch se bude upravovat. Podrobněji bude o tomto členská základna informována v průběhu příštího roku.
   
 4. Výbor se také shodnul na nutnosti (především z kraje roku) kontrolovat před výcvikem členské průkazky.
   
 5. Vzhledem k výše zmíněným změnám, bude třeba od nového roku pozměnit stanovy klubu. O změnu se postará budoucí předseda, podkladem mu bude zápis z výroční členské schůze + zápisy ze schůzí výboru.

  Zapsala: Barbara Chropovská