Členství v Kynologickém klubu Znojmo

 

 • Jak se stát členem

  První varianta: Zájemce se nejprve se svým psem zúčastní kurzu základní poslušnosti. Tyto kurzy jsou dle věku psa rozděleny na kurzy pro štěňata a kurzy pro psy starší 8 měsíců. Bližší informace o kurzech pro štěňata naleznete ZDE , informace o kurzech pro majitele psů starších 8 měsíců pak naleznete ZDE .
  Účastníci kurzů nejsou členy klubu, v případě zájmu se však mohou členy po dokončení kurzu stát (upozornění: při vstupu do klubu nejpozději do 3 měsíců od ukončení kurzu neplatí vstupní poplatek, ale pouze roční členský příspěvek). Stačí přijít po skončení kurzu v neděli v 10:00 hod. na náš cvičák, odevzdat vyplněnou přihlášku a zaplatit roční členský příspěvek (v hotovosti anebo na účet klubu). Přihlášku za člena klubu si můžete stáhnout přímo na našem webu (viz níže) anebo vám bude dána k dispozici v neděli před hlavním výcvikem.

  Druhá varianta: Zájemce se dostaví v neděli v 10:00  hod. na náš cvičák a podstoupí se svým psem přezkoušení poslušnosti, které provádí výcvikáři našeho klubu. Součástí přezkoušení jsou pouze běžné cviky (přivolání, chůze u nohy, obraty na místě, sedni-lehni-vstaň). Pokud při přezkoušení zájemce prokáže, že jeho pes již tyto základní povely ovládá, dostane k vyplnění přihlášku a po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení vstupního poplatku + ročního členství se stává členem našeho klubu. V případě, že se při přezkoušení projeví nedostatečná připravenost psa, je nezbytné, aby se zájemce nejprve se svým psem zúčastnil kurzu základní poslušnosti (viz první varianta). Pozor: důležité je přinést s sebou již při první návštěvě očkovací průkaz psa s platným očkováním proti vzteklině, psince a parvoviróze (výjimku tvoří štěňata, kde je očkování závislé na věku psa).


  Přihláška za člena Kynologického klubu Znojmo ke stažení  ZDE

   
 • Práva a povinnosti členů

  Každý člen má svá práva a své povinnosti. Jednou z hlavních povinností je nepopulární, ale nezbytné  placení členských příspěvků, ze kterých jsou hrazeny všechny výcvikové pomůcky, vybavení areálu a jsou z nich též částečně dotovány akce klubu. Část z členských příspěvků je odváděna MSKS, jakožto zastřešující organizaci. Povinností každého člena je také odpracování povinných brigádnických hodin (viz níže). Další povinností člena je nosit s sebou na všechny typy výcviku (včetně agility) klubovou průkazku (vydávanou klubem) a na vyžádání ji předložit výcvikáři anebo členovi výboru.
  Právem členů je využívání cvičiště, překážek a rad od zkušených psovodů, kteří vedou výcvik. Po zaplacení členského příspěvku se psovod může účastnit všech typů výcviku (poslušnost, agility, služební výcvik) a všech akcí pořádaných klubem. Dalším právem členů je využívání slev ve firmě AQUAZOO a to 5% na krmiva pro psy a 10% na veškeré potřeby pro psy. Každý člen má také právo si u předsedy klubu Lubomíra Švarce zakoupit (za poplatek 100,- kč) klíč od brány cvičiště a na cvičák si chodit zacvičit i mimo výcvikové hodiny (upozornění: vždy na začátku nového roku se zámek vyměňuje a je tedy potřeba si zakoupit klíč nový!)
  Více o povinnostech členů naleznete v provozním řádu Kynologického klubu Znojmo
  ZDE

 

 • Členské příspěvky od roku 2023

  Majitel psa poprvé vstupující do klubu (pokud neabsolvoval „kurz pro štěňata anebo kurz pro psy starší 8 měsíců“) nebo člen opětovně do klubu vstupující uhradí vstupní poplatek 600,-Kč.

  Dále se hradí tyto členské příspěvky:


  Členové: Výše ročního příspěvku:
  člen do 15 let, student 600,- Kč
  člen nad 15 let 1200,- Kč
  člen - důchodce 600,- Kč
  další pes člena 200,- Kč
  člen bez psa 300,- Kč  Způsob úhrady členských příspěvků:
 • v hotovosti (u klubové pokladní paní Nápravové)
 • bezhotovostně na účet klubu 215639952/0300 (u platby musí být uveden variabilní symbol ve formátu DDMMRRRR /datum narození člena klubu/ a do zprávy pro příjemce je nutné napsat jméno a příjmení člena)

     

       Pravidla pro placení členských příspěvků:

 • bezhotovostně je možné zaplatit členský příspěvek na další rok vždy nejpozději týden před konáním členské výroční schůze (aby došlo k připsání na účet včas a pokladník měl informaci o zaplacení k dispozici v době konání členské výroční schůze)
 • v hotovosti je možné zaplatit členský příspěvek na další rok nejpozději na členské výroční schůzi
 • nový člen, kterému bude členství končit v průběhu roku, si musí členství do konce daného roku doplatit nejpozději k poslednímu dni měsíce, ve kterém mu členství v klubu končí (lze zaplatit s dostatečným předstihem bezhotovostně na účet klubu, případně v hotovosti pokladní klubu)
 • student se musí při placení členských příspěvků prokázat potvrzením o studiu
 • účastníci kurzu pro štěňata anebo kurzu pro psy starší 8 měsíců neplatí při vstupu do klubu vstupní poplatek (Upozornění: členy klubu se ale musí stát nejpozději do 3 měsíců od ukončení daného kurzu!)
 • po zaplacení členského příspěvku se psovod může účastnit všech typů výcviku (poslušnost,agility,služ.výcvik)

 

 • Brigádnické hodiny

  Zrušení odpracování povinných brigádnických hodin od 1.1.2023. Brigády budou od 1.1.2023 dobrovolné, s tím, že kdo odpracuje 5 hodin dostane od klubu poukázku na 500 Kč do zverimexu.