Zkoušky 2021

Zkoušky 2021

Dne 26.9.2021 proběhly zkoušky dle MZŘ a NZŘ, jednalo se o zkoušky ZZO a BH-VT. Zkoušek se zúčastnilo celkem 7 psovodů ( 5 psovodů ZZO a 

2 psovodi BH-VT ). Úspěšně zkoušky složilo 6 psovodů. 

Velké poděkování patří především panu rozhodčímu Radku Severinovi, který zkoušky posuzoval a velice kladně hodnotil. Další dík patří všem přítomným pomocníkům se psy i bez psů a pomocníkovi s jízdním kolem, kteří byli nápomocni při cvicích u zkoušek.

Dne 2.10.2021 proběhly zkoušky KJ BRNO, a to zkoušky ZOP a ZPU-1. Ke zkouškám nastoupilo celkem 7 psovodů ( 6 psovodů ZOP a 

1 psovod ZPU-1 ). Všichni zkoušku úspěšně splnili.

Posuzování výkonu psovodů a psů při zkouškách se zhostila paní rozhodčí Marcela Nalezená, které děkujeme za její skvělý a přátelský přístup během celého zkouškového dne. Poděkování patří také všem psovodům zkouškařům za jejich sportovní chování a vystupování při zkouškách. Všem úspěšným zkouškařům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším výcviku jejích pejsků a přípravě na další zkoušky.

Velké díky patří vedoucí zkoušek Lucii Mazalové za organizaci všeho potřebného a za bezproblémové vedení zkoušek v obou dnech. Také díky Aleně Nápravové za zajištění a přípravy občerstvení a Standovi Nápravovi za uvaření výborného kotlíkového guláše. V neposlední řadě patří také poděkování předsedovi klubu a hlavnímu výcvikáři Lubomíru Švarcovi za trpělivou přípravu psovodů ke zkouškám a vedením tréninků před zkouškami. 

Všem zúčastněným patří velké díky, díky, díky a těšíme se zase opět u zkoušek v příštím roce. :) :) :) :) :)

Vedení klubu a kolektiv