Zkoušky dle KJ ČR Brno - 08.09.2013

Zkoušky dle KJ ČR Brno - 08.09.2013

Po tříleté odmlce se v našem klubu opět konaly zkoušky dle zkušebního řádu KJ ČR Brno. Z původně přihlášených 14 psovodů nakonec nastoupilo ke zkouškám 8 nejodvážnějších, z toho 6 psovodů na zkoušku ZOP a 2 psovodi na zkoušku ZPU1. Zkoušky přijela posuzovat rozhodčí paní Marcela Nalezená, která na našem cvičáku nebyla zdaleka poprvé (a doufejme, že ne naposledy :-) ).
Celá akce byla, tak jak už bývá dobrým zvykem, zahájena slavnostním nástupem, při kterém paní rozhodčí přivítala všechny účastníky, dala jim prostor k položení upřesňujících otázek co se průběhu zkoušek týče… a pak už se mohlo jít na věc.

Na plac nejprve na individuální poslušnost nastupovali po dvojicích psovodi, kteří se svými psy skládali zkoušku ZOP (jeden pes odložený, druhý cvičí). Po zdárném ukončení této části následovala poslušnost ve skupině a celý průběh zkoušek ZOP byl zakončen tzv. speciálními cviky.
No a pak už šli na plac předvést svůj um psovodi nahlášení na zkoušku ZPU1. Opět se začínalo individuální poslušností, poté následovali skupinové a speciální cviky a na úplný závěr přišel na řadu volitelný cvik – oba psovodi zvolili „hlídání předmětu“.

V průběhu zkoušek byly k vidění výkony lepší i horší a jednotliví psovodi určitě sami ví, na čem je do budoucna potřeba zapracovat a v čem jsou jejich slabiny. Za sebe bych ráda jen zmínila mírné rozladění nad tím, že naprostá většina psů měla problémy při dlouhodobém odložení. Je potřeba si uvědomit, že toto je zrovna jeden ze cviků, který určitě nejde dokonale a bezchybně nacvičit pouze v rámci nedělních výcviků a je potřeba jej trénovat v různém čase, na různých místech a za různých situací. Dalším problematickým cvikem (což je s podivem, ale je to vždy a stále při všech zkouškách stejné) je pak povel „vstaň“. Takže na tom zamakáme při nedělním výcviku, jednotliví psovodi si na tom zamakají při individuálním výcviku mimo cvičební hodiny a příště to bude určitě na jedničku :-)

Ze všech předvedených výkonů bych ráda vyzvedla především moc pěknou poslušnost chodského psa Akima, kterého v těsném závěsu následovala šikovná kříženka Róza... a zahanbit se samozřejmě s poslušností nedali ani hovawartka Baila a německá ovčanda Tara.

A jak to tedy celé nakonec dopadlo?
Zkoušku ZOP se podařilo složit čtyřem psovodům ze šesti, zkoušku ZPU1 pak zdárně složili oba nastoupivší psovodi. Úspěšným moc gratuluji a ostatním budu držet palce při dalších zkouškách!


Zkoušku ZOP úspěšně složili:
Karel Osička s chodským psem Akimem
Miloslav Petržela s německým ovčákem Ronim
Jan Pevný s chodským psem Argem
Barbora Ensingerová s kříženkou Rózou

Zkoušku ZPU1 úspěšně složili:
Kateřina Žárská s německým ovčákem Tarou
Karel Caha s hovawartkou Bailou


Pozn.: Fotografie z této akce budou později, protože je ve svém fotoaparátu stále ještě jako rukojmí drží Kateřina Žárská :-)


autor textu: Jana Gorčíková