Zkoušky dle KJ ČR Brno - 17.5.2015

V neděli 17. května 2015 se v našem klubu opět po roce konaly zkoušky KJ ČR Brno - oproti loňskému roku byly tentokrát na programu pouze zkoušky ZOP. Z původně nahlášených devíti lidí nakonec nastoupilo ke zkouškám šest psovodů, což je o něco příznivější počet, než v roce loňském.

Posuzování zkoušek se ujala rozhodčí paní Marcela Nalezená, která k nám jezdí tento typ zkoušek hodnotit již celé roky. Pro dva z psovodů byla účast na zkouškách poslušnosti jejich premiérou, nejinak tomu bylo i u tří z šesti nastoupivších psů. Zbývající tři psi již měli před těmito zkouškami na svém kontě úspěšně složenou zkoušku ZZO z let předešlých.

Mezi největší slabiny přezkušovaných psů patřila pravděpodobně chůze u nohy bez vodítka - u některých psů docházelo zejména v druhé části chůze u nohy ke ztrátě pozornosti a vytrácel se "radostný" projev, který by měl být součástí správné chůze psa u nohy psovoda. Mezi nejlépe provedené cviky naopak patřilo dlouhodobé odložení a obraty u nohy na místě.
Při přezkušování jednotlivých psovodů (respektive jejich psů) sehrála tradičně svou roli i nervozita psovodů, u některých pak možná i mírná neznalost zkušebního řádu zkoušky ZOP. Opět se tak potvrdilo, že psovod by měl na zkoušky připravovat nejen svého psa, ale i sám sebe :-)

Skvělou zprávou je, že všech šest psovodů se svými psy zkoušku ZOP úspěšně složilo. Všem tímto moc gratuluji a přeji hodně štěstí do dalších zkoušek!Zkoušku ZOP úspěšně složily:
Jana Gorčíková s krátkosrstou kolií Maybee (Grimma Bila Kaífa)
Hana Jastrábková s holandským ovčákem Grejs (Graziella Montero Wapini von Folge)
Andrea Nesnídalová s kříženkou Jessie
Pavla Foistová s border kolií Norou (Norma Jean z Černobílých)
Hana Vejchodová s border kolií Abby (Great Future Abby)
Lucie Jordánová s křížencem ovčáka DastymPozn.: Fotografie z této akce bohužel žádné nejsou, neb se nenašel nikdo, kdo by fotil.


autor textu: Jana Gorčíková