Zkoušky dle KJ ČR Brno - 26. 4. 2014

Stejně jako v roce minulém, tak i v roce letošním nabídnul náš klub svým členům možnost složení zkoušek ZOP, ZPU1 a ZPU2, dle KJ ČR Brno. Zkoušky se konaly za příznivého počasí v sobotu 26. 4. 2014 a posoudit šikovnost našich psovodů přijela opět paní Marcela Nalezená, která tak, jako pokaždé, dostála své pověsti vstřícné, vlídné a pohodové rozhodčí.

Ač byl nejprve zájem o účast na zkouškách velmi slušný, s blížícím se termínem jména přihlášených na seznamu řídnula a řídnula... A tak na zkoušky nakonec nastoupili jen 4 psovodi! Je až s podivem, že se v klubu, který má přes 70 členů, nenajde více psovodů, ochotných se svému psovi věnovat natolik, aby společně dosáhli svou úrovní poslušnosti alespoň na zkoušku ZOP! Z mého osobního úhlu pohledu je také zarážející, že několik našich členů dalo raději přednost soukromé agi akci před svou účastí na zkouškách na domovském cvičáku. Otázkou tedy zůstává, zda mají členové našeho klubu vůbec zájem nějaké zkoušky se svými psy skládat a zda v takovém případě není nahlašování dalších zkoušek jen zbytečným plácnutím do vody?!?

Ale zpátky ke zkouškám... jak už jsem psala výše, na zkoušky nastoupili čtyři psovodi, z toho tři na zkoušku ZOP a jeden na zkoušku ZPU1.

Celá akce byla zahájena nástupem pana Petrželi a jeho ovčáka Roniho na stopu, kterou si vybral jakožto volitelný cvik u zkoušky ZPU1. První půlku stopy se Roni bohužel příliš nechytal, naštěstí si ale reputaci v druhé polovině dokázal napravit, a tak odešel ze stopy sice s nízkým počtem bodů, ale zaplaťpánbůh za ně :-) Po stopě již následoval slavnostní nástup všech zúčastněných, určení pořadí, ve kterém budou psovodi ke složení zkoušky nastupovat a mohlo se jít na věc. Jako první předvedla na place svou poslušnost hovawartka Abigail s paničkou Denisou. Tato dvojice sklidila od rozhodčí pochvalu za ukázkové obraty na místě a za povely sedni-lehni-vstaň. Jako druhá předstoupila před paní rozhodčí kříženka Sunny se svou paničkou Luckou. Obě si vysloužily pochvalu za ukázkové přivolání a také za chůzi u nohy. Další na řadě byla kříženka Stáza s paničkou Barčou (mají již složenou zkoušku ZZO). Na této dvojici paní rozhodčí nejvíce ocenila krásný oční kontakt, protože Stázinka na své paničce po celou dobu zkoušky doslova visela očima. Jako poslední nastoupil ke složení poslušnosti zkoušky ZPU1 pan Petržela s ovčákem Ronim a pochváleni byli zejména za krásné obraty a polohy sedni-lehni-vstaň u nohy :-)
Skupinové i speciální cviky zvládli všichni víceméně na jedničku, tak jak je již dobrým zvykem.

Skvělou zprávou je, že všichni čtyři stateční a čest našeho cvičáku zachraňující psovodi složili se svými čtyřnohými parťáky zkoušky úspěšně.
Všem moc gratuluji a děkuji za účast a reprezentaci našeho klubu!


Zkoušku ZOP úspěšně složily:
Mudr. Denisa Kopřivová s hovawartkou Abigail
Lucie Kuderová s kříženkou Sunny
Barbora Ensingerová s kříženkou Stázou

Zkoušku ZPU1 úspěšně složil:
Miloslav Petržela s německým ovčákem Ronim


Pozn.: Fotografie z této akce bohužel žádné nejsou, neb se nenašel nikdo, kdo by fotil.. :-/


autor textu: Jana Gorčíková