Zkoušky dle NZŘ - 10.06.2012

Zkoušky dle NZŘ - 10.06.2012

Po dvouleté pauze náš klub opět uspořádal zkoušky dle NZŘ. Zájem mezi členy byl opravdu veliký a tak na zkoušky nastoupilo 10 psovodů, z toho 6 psovodů na zkoušku ZM a 4 psovodi na zkoušku ZZO. Nutno podotknout, že pro všech deset psovodů to byla, co se účasti na zkouškách z výkonu týče, naprostá premiéra :-)
Místo původně delegovaného rozhodčího pana Hammera přijel nakonec rozhodčí pan Jaroslav Venhauer, který na našem cvičáku již zkoušky před několika lety posuzoval.

Po slavnostním zahájení v areálu cvičiště se odebrala část "zkouškařů" spolu s rozhodčím a pomocníky na stopy, kterými již tradičně zkoušky začínaly. Bohužel na stopách se psovodům příliš nedařilo a tak byl k druhé části zkoušek ZM - k obranám - připuštěn z šesti psů pouze jeden jediný. Svou roli při neúspěchu na stopách sehrál jednak nepříliš vhodně zvolený terén (jetelina plná pobíhajících zajíců a myší), tak i nezkušenost psovodů. Nevadí, příště se určitě zadaří!
Po stopách a obranách se celá skupina přemístila zpátky na cvičiště, kde poté zkoušky pokračovaly poslušností a speciálními cviky. Při přezkoušení poslušnosti někteří psi projevovali celkem velkou neochotu lehat si do mokré trávy (celý předchozí den silně pršelo a i v průběhu zkoušek se spustil déšť - naštěstí jen mírný), občas zaskřípala i přesnost při vykonávání jednotlivých cviků (zejména při obratech).... každopádně všichni nastoupivší psovodi (1x ZM a 4x ZZO) prošli poslušností bez výraznějších problémů a při speciálních cvicích pak již jen potvrdili, že mají pohodové a slušně vychované psy :-)

Všem úspěšným účastníkům zkoušek gratulujeme!

 

Zkoušku ZZO úspěšně složily:
Dana Minichová s labradorkou Kirou
Barbora Ensingerová s kříženkou Rózou
Pavla Foistová s border kolií Norou
Eva Suchá s landseerem Brutusem

 

Zkoušku ZM úspěšně složila:
Irena Vránová s bordeauxskou dogou Gustavem

 

FOTOGALERIE ZE ZKOUŠEK
  

 

autor textu: Jana Gorčíková