Zkoušky dle NZŘ - 26.9.2015

Zkoušky dle NZŘ - 26.9.2015

V neděli 26. září se na našem cvičáku s odstupem jednoho roku konaly opět zkoušky dle NZŘ. Role rozhodčího se ujal pan Jan Boleslav, který byl u nás posuzovat zkoušky již loni. Oproti loňskému ročníku byl tento ročník pestřejší, co se seznamu skládaných zkoušek týče - na pořadu dne byly zkoušky ZM, ZZO a ZZO1.

Ráda bych upozornila na fakt, že zkouška ZZO1 je letošní horkou novinkou a patří do trojice zkoušek (ZZO1, ZZO2, ZZO3), které vstoupily v platnost k 1. červenci 2015 a rozšířily tak seznam zkoušek dle NZŘ. Náplní zkoušek ZZO1 - ZZO3 je pouze poslušnost, která do velké míry kopíruje poslušnost dle zkoušek ZVV1 - ZVV3, byť s mírnými úpravami (při zkouškách ZZO1 - ZZO3 se například neprovádí reakce na střelbu, vysoká kladina je u dvojkových a trojkových zkoušek nahrazena kladinou nízkou apod.). Dle mého názoru je uvedení těchto zkoušek do života kynologické praxe novinkou velmi vítanou a věřím, že zaujme nejednoho psovoda (včetně mě :-) ).

Ale zpátky k zářijovým zkouškám - na ty se přihlásilo 6 psovodů (všechno členové našeho klubu) - tři na zkoušky ZZO, jeden na zkoušku ZZO1 a dva na zkoušku ZM. Jelikož součástí zkoušek ZM je i prověření psa na stopách, začínalo se právě stopami, logicky mimo prostor našeho cvičiště. Ze dvou nastoupivších psů bohužel jeden při přezkoušení na stopě neobstál a tak již dále v plnění zkoušky ZM nepokračoval. Druhý pes, lépe řečeno fena, obstála jak na stopách, tak i na obranách a byla tudíž připuštěna k třetí části zkoušky ZM - poslušnosti.

Jako tradičně se nejprve konalo přezkoušení poslušnosti psů přihlášených na zkoušku ZZO, další na řadě byla zkouška ZZO1 a poslední již výše zmíněná poslušnost zkoušky ZM. Po ukončení této části zkoušek následovala krátká přestávka, poté proběhlo přezkoušení a hodnocení tzv. speciálních cviků, které jsou součástí zkoušky ZZO.

Dobře vykonaná práce žádá odměnu, kterou byl pro všechny přítomné oběd ve formě řízků s bramborovým salátem :-) , pan rozhodčí Boleslav v mezičase spočítal body udělené psovodům a jejich psům za jednotlivé cviky, následovalo sčítání, zapisování výsledků, pogratulování, poděkování a odjezd (anebo odchod) směr domov.

 

Všem zúčastněným moc gratuluji a držím palce do dalších zkoušek!
 

Zkoušku ZZO úspěšně složily:
Jana Gorčíková s krátkosrstou kolií Maybee (Grimma Bila Kaífa)
Lucie Kuderová s kříženkou Sunny
Tereza Cahová s hovawartkou Beggie ( Beggie Gránická smečka)

Zkoušku ZZO1 úspěšně složila:
Andrea Nesnídalová s kříženkou Jessie

Zkoušku ZM úspěšně složila:
Hana Jastrábková s holandským ovčákem Grejs (Graziella Montero Wapini von Folge)FOTOGALERIE Z AKCE  (autorka: Alena Nápravová)
 


autor textu: Jana Gorčíková