Jak to chodí na zkouškách...


Protože k nám na cvičiště dochází hodně začínajících psovodů, kteří mnohdy nemají se skládáním zkoušek z výkonu žádné zkušenosti, rozhodla jsem se napsat stručný popis toho, jak vlastně takové zkoušky probíhají.....

 

KROK 1 – Než jdu na zkoušku

O zkoušku se zajímejte několik měsíců nebo alespoň týdnů předem, ať máte dostatek času na přípravu!!!

Nutností pro vykonání jakékoli zkoušky je znalost zkušebního řádu (odkaz na těchto stránkách). Zde jsou popsána všechna vaše práva a povinnosti, stejně jako rozhodčího nebo vedoucího zkoušek. Ve zkušebním řádu je „náplň“ vaší zkoušky – dejte si pozor, které cviky máte dělat na vodítku a které bez, rozhodčí nemá povinnost vás na to upozorňovat. Věnujte pozornost způsobu přivolání a i například, ve které ruce máte držet vodítko – ne vždy je to v pravé! Až budete mít dobře nastudovaný zkušební řád, pusťte se do přípravného výcviku na zkoušku.

Já osobně doporučuji věnovat se měsíc před zkouškou již pouze cvikům, které vaše zkouška obsahuje. (Např. již nebudu zkoušet odložení v sedě či stoje, když na zkoušce je odložení pouze v leže atd.) Tím u psa zafixujete potřebné cviky a minimalizujete tím možnost chyby.

Při výcviku buďte vždy maximálně důslední, ale nezapomínejte na odměny!

Nejméně tři dny před zkouškou už se psem necvičte, nehte ho odpočívat a vstřebávat.

Večer před zkouškou si připravte všechny potřebné věci. Pokud má váš pejsek PP, nezapomeňte ho společně s výkonnostním průkazem (pokud ho máte). Vezměte s sebou i piškotky, i když během zkoušky je nesmíte používat, je dobré s nimi pejska namotivovat těsně před zkouškou. Nezapomeňte misku a vodu pro psa. Správné vodítko, obojek a aport jsou doufám samozřejmostí. Oděv zvolte takový, abyste se v něm cítili pohodně a aby nerušil psa (např. třásněmi atd.)

 

KROK 2 – ráno před zkouškou

Psa dobře vyvenčete, pokud se vám bude pes venčit během zkoušky, může vás rozhodčí ze zkoušky vyloučit. Hodně aktivní psy doporučuji před zkouškou nechat vyběhat, aby se trošku zklidnili (ne že z nich vypustíte duši :o)

Z domu vyražte včas ať máte čas se třikrát vrátit pro věci, které jste skrz nervozitu zapomněli doma :o)

 

KROK 3 – na zkoušce

Zkoušky probíhají zpravidla chronologicky – stopy, poslušnost, obrana. Pokud všichni psovodi skládají základní zkoušku např. ZZO, kde stopy ani obrany nejsou, jde se hned na poslušnost. Zkoušky zahajuje vedoucí zkoušek. Přivítá všechny zúčastněné a pana/paní rozhodčí. Tomu pak následně předá slovo. Rozhodčí pak většinou dá příležitost psovodům se ještě na něco zeptat. Využijte toho! Pokud si nejste jisti, jak provádět nějaký cvik, máte poslední příležitost se to dozvědět.

Na zkoušku se chodí ve dvojicích. Jeden pes je odložený a druhý cvičí, poté se vymění. Dvojice si můžete vybrat samy! Zvolte je tak, aby spolu cvičili psi, kteří se znají a kamarádí spolu, ale zase ne moc :o) abyste je dokázali přivolat. Před zahájením každého oddílu zkoušky (nyní poslušnosti), podáte rozhodčímu hlášení: Pane/paní rozhodčí, psovod Jan Novák se psem Rexem je připraven k poslušnosti podle ZZO. Stejné hlášení se podává většinou i na konci oddílu akorát slovo „připraven“ vyměníte za „ukončil“. Pokud máte na hlavě kšiltovku, nezapomeňte ji při hlášení sundat. Rozhodčí vám také pravděpodobně podá ruku, vodítko tedy při hlášení mějte v levé ruce. Vždy dbejte pokynů rozhodčího, žádný cvik nevykonávejte bez jeho pokynu. Psa chvalte, je to dovoleno a pejskovi tím hodně pomůžete. V žádném případě ale nemějte u sebe pamlsky, pokud by vám třeba jen omylem vypadnul z kapsy, rozhodčí vás vyloučí ze zkoušky. Až dokončíte poslušnost, rozhodčí vás buď odešle čekat zpět ke skupině nebo vám hned sdělí, kolik bodů jste za každý cvik dostali. Kolik za každý cvik můžete dostat bodů a jaká je hranice pro složení zkoušky, máte napsáno ve zkušebním řádu. Až dokončí poslušnost všichni účastníci, dělají se buď obrany nebo speciální cviky (např. u zkoušky ZZO). Rozhodčí opět vše oboduje a pak se jde na sváču a počítat bodíky. Rozhodčí bývají shovívaví a nenechají vás dlouho čekat, taky asi spěchají domů :o)

Poté se udělá zase hromadný nástup, rozhodčí zhodnotí průběh zkoušky, někdy vyzdvihne něčí výkon nebo naopak řekne v čem má cvičák slabinu. Rozdají se bodovací tabulky a výkonnostní průkazy se zapsanou zkouškou.

A pak se jde slavit :o)))

 

PÁR RAD NAKONEC – Jak to psovi nekazit…

1) Základem je znalost zkušebního řádu, jak jsem psala již výše.

2) Zkuste být, co nejméně nervózní, nebo to aspoň před psem maskujte. Nedělejte nic neobvyklého, psa nadměrně nechvalte ani nekárejte, musí se cítit, jako by se konal běžný výcvik.

3) Dávejte psovi jen předepsané povely. Za každý povel navíc vám rozhodčí strhne body. Takže žádné „přines aport“ ale pouze „aport“, žádné „pocem“, „neskákej“, „sedni si rovně“ atd. Povídat si se psem můžete doma u televize, ale ne na zkoušce.

4) Nezapomínejte, že pokud psa nepřivoláte ani na třetí povel, zkoušku neuděláte. Proto s povely nespěchejte a říkejte je dostatečně důrazně.

5) Nezapomeňte, že pokud je pes během zkoušky bez vodítka, vodítko MUSÍTE mít v kapse nebo připnuté kolem boku. Toto připínání a odepínání vodítka dopředu natrénujte, ať potom nezdržujete a zbytečně tím nerušíte psa.

6) Jestliže se vám pes zvedne z odložení, nechte ho být, nemluvte na něj. Pokud si jen sedne, nebo se vzdálí jen o několik kroků, dostanete aspoň nějaké bodíky, ale pokud mu dáte znovu povel lehni nebo ho přivoláte, máte automaticky nulu. Pokud pes uteče úplně prač, rozhodčí vás pro psa sám pošle.

7) Používejte všechny povely, které můžete! Na lehčích stupních zkoušek, můžete psa před každým povelem oslovit jménem, dát mu povel jak slovní, tak posunkový, využijte toho. Psa po každém cviku krátce pochvalte.

8) Na zkoušce nejsou rozděleny cviky na „chůze u nohy“ a „obraty“ – celé je to „ovladatelnost na vodítku“. Pochvala tedy přijde až nakonec po obratech u nohy .

9) Každý cvik začínejte ze správné „základní pozice“ – vy stojíte rovně, pes sedí u levé nohy též rovně, máte vodítko ve správné ruce. Pokud tedy např. dokončíte obraty u nohy a pes sedí nakřivo, počkejte až si rozhodčí zapíše body, pak psa opravte a teprve potom začněte nový cvik.

10) Na rozhodčího nezkoušejte žádné své rozumy, buďte si jisti, že on zná zkušební řád lépe než vy a akorát ho naštvete.

11) Takže usmívat se a podat, co nejlepší výkon!!!

Když zkoušku se psem nesložíte, není to žádná katastrofa. Máte ještě tisíc pokusů. Nikdy ale neobviňujte psa, on jen dělá to, co jste ho naučili nebo nenaučili. Po skončení zkoušky byste ho měli pochválit a pohrát si s ním, ať už jste dopadli jakkoli.

Další typy zkoušek vyžadují vedení výcvikáře a ten už vám poradí co ano a co ne :-)


autor textu: Barbara Chropovská