Akce pořádané v roce 2016

 

 • leden 2016

  - výroční členská schůze (22. ledna v 19:00 hod.)


   
 • květen 2016

  - zkoušky dle MZŘ (21. května) - zrušeny
  - předváděcí akce - Dětský den v Havraníkách (28. května)   
 • červen 2016

  - předváděcí akce - Domov pro seniory Skalice (25. června)


   
 • červenec 2016

   - klubový tábor v Jevišovicích (15.–17. července)


 

 • září 2016

   - Psiskolympiáda (24. září)


   
 • říjen 2016

   - zkoušky dle NZŘ (23. října) - zrušeny
   - závod - Ukončení agility sezóny (22. října)


   
 • prosinec 2016

   - sbírka pro útulek Načeratice (4. prosince)
   

Zkoušky

Zkoušky dle MZŘ - 21.05.2016
(zrušeny)

Zkoušky dle NZŘ - 23.10.2016
(zrušeny)

Klubový tábor Jevišovice

Psiskolympiáda

Mikulášská sbírka pro městský útulek v Načeraticích

Ukončení agility sezóny (závod)