Plánované akce pro rok 2019

 

 • leden 2019

       - výroční členská schůze (18. ledna v 19:00 hod.)

 

 • červen 2019

   - zkoušky dle NZŘ + MZŘ (1.6. - rozhodčí Venhauer)
   - zkoušky dle KJ ČR Brno (9.6. - rozhodčí Nalezená)
   
 • červenec 2019

   - klubový tábor v Jevišovicích (18. - 21. července)


 

 • prosinec 2019

 •  - Mikulášská sbírka pro útulek v Načeraticích