Reportáže z akcí

Zkoušky dle KJ ČR Brno - 26. 4. 2014

Stejně jako v roce minulém, tak i v roce letošním nabídnul náš klub svým členům možnost složení zkoušek ZOP, ZPU1 a ZPU2, dle KJ ČR Brno. Zkoušky se konaly za příznivého počasí v sobotu 26. 4. 2014 a posoudit šikovnost našich psovodů přijela opět paní Marcela Nalezená, která tak, jako pokaždé,...

Zkoušky dle KJ ČR Brno - 08.09.2013

Po tříleté odmlce se v našem klubu opět konaly zkoušky dle zkušebního řádu KJ ČR Brno. Z původně přihlášených 14 psovodů nakonec nastoupilo ke zkouškám 8 nejodvážnějších, z toho 6 psovodů na zkoušku ZOP a 2 psovodi na zkoušku ZPU1. Zkoušky přijela posuzovat rozhodčí paní Marcela Nalezená,...

Klubový tábor v Jevišovicích

Na začátku to byl jen nápad… „Kdyby tak šlo uspořádat vlastní klubový tábor, tábor kam by se sjeli členové našeho cvičáku se svými psisky a strávili by bok po boku pár fajn dní….“ Skromné přání anebo odvážná myšlenka? Na prosincové členské schůzi (2012) se zvedlo šestnáct rukou. Šestnáct členů...

Neoficiální agility závody Gránická laťka 2013

Dne 05.07.2013 se uskutečnil na našem cvičišti první ročník neoficiálních závodů v agility Gránická laťka 2013. Závodu se zúčastnilo 14 z původně přihlášených 16 ti týmů. Na programu byly tři hlavní body - agility, jumping a hra. Role rozhodčí se ujala paní Jitka Kopecká - trenérka naší agility...

Klubový závod Gránické tlapky 2013

Gránické tlapky 2013 jsou za námi. Termín konání 8. června se ukázal být dobrou volbou, i když to tak zpočátku moc nevypadalo… Květnový a červnový několikatýdenní dešťový maraton naštěstí pár dní před Tlapkami ustal a počasí se umoudřilo, takže nám v průběhu celé akce svítilo sluníčko.  Dalším...

Zkoušky dle NZŘ - 12.5.2013

Tak už to zkrátka na tomhle světě chodí - čím více se blíží termín venku pořádané akce, tím více se mění počasí. Většinou bohužel k horšímu. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. Dva dny před zkouškami začalo pršet a pršelo a pršelo.... Pokud někdo z vás vstával v neděli 12.května stejně brzy jako já,...

Coursingový trénink s Milanem Olivou

Jak to všechno začalo? Na prosincové schůzi 2012 padl na uspořádání coursingu návrh, v lednu se začalo jednat a v květnu se běhalo :-) Datum 4. května 2013 se tak do historie našeho klubu zapíše navždy jako den, kdy byl pro členy první coursingový trénink uspořádán. Velké poděkování patří Milanu...

Klubový závod "Gránické tlapky 2012"

Když jsem se v roce 2009 zúčastnila se svým barzojem klubového závodu "Chlupáči  v akci IV.", pořádaného Barčou Housarovou (v té době Chropovskou), vracela jsem se tehdy domů nadšená z příjemně stráveného víkendového dne.  Bylo mi tedy líto, že se pak již žádný další...

Zkoušky dle NZŘ - 10.06.2012

Po dvouleté pauze náš klub opět uspořádal zkoušky dle NZŘ. Zájem mezi členy byl opravdu veliký a tak na zkoušky nastoupilo 10 psovodů, z toho 6 psovodů na zkoušku ZM a 4 psovodi na zkoušku ZZO. Nutno podotknout, že pro všech deset psovodů to byla, co se účasti...

Zkoušky dle NZŘ - 18.04.2010

Nadšení zapsat se na zkoušku mělo opět hodně psovodů, ale bohužel čím více se termín konání zkoušek blížil, tím více zájemců ubývalo… Jistě tomu přispěl i fakt, že zima byla letos opravdu velmi velmi velmi dlouhá a času na trénink tedy málo. Nakonec se zkoušky ZZO zúčastnilo 5 psovodů z našeho...

<< 1 | 2 | 3 >>