Výroční členská schůze - rok 2014


Datum konání: 12.12.2014, přítomno 29 členů.
 

Schůzi zahájil předseda Lubomír Švarc, jako ověřovatelé zápisu byli odhlasováni (26 pro, 3 se zdrželi) Pavla Foistová, Hana Jastrábková a Marta  Skoumalová.

Uplynulý rok zhodnotila místopředsedkyně a jednatelka Jana Gorčíková, která poděkovala všem výcvikářům nedělního výcviku (Evě Chropovské, Kateřině Žárské), figurantům (Lubomíru Švarcovi, Tomáři Foistovi a Jaromíru Veselému), vedoucím kurzů štěňat (Evě Chropovské, Barbaře Housarové a Jitce Kopecké) a trenérům agility  (Vendule Němcové a Jitce Kopecké) za dobře odvedenou práci.

  • v dubnu se konaly zkoušky ZOP a ZPU1 dle KJ ČR Brno za účasti čtyř psovodů – všichni uspěli, dále proběhl táborák  - pálení čarodejnic
  • květen byl ve znamení intenzivky agility se Zuzkou Svobodovou a coursingový trénink s Milanem Olivou
  • v červnu proběhl klubový agility závod Gránická laťka – účast 7 členů našeho klubu, poděkování p. Kopecké za organizaci, dále reprezentace našeho klubu formou ukázek výcviku psů na dětském dni v Lančově (poslušnost, agility, obrany), akce měla velký úspěch
  • v červenci se konal pětidenní klubový tábor v Jevišovicích, jehož součástí byl dvoudenní seminář obedience s Ladou Richterovou a dvoudenní seminář agility s Martinou Konečnou, agility závod Táborové hopsání (poděkování Vendule Němcové za nápad a organizaci, stezka odvahy (poděkování Lucii Kuderové za nápad a organizaci)
  • v srpnu někteřé členové klubu předvedli ukázky výcviku a dovedností našich psů  na slavnosti Oslavy městyse v Běhařovicích – opět velký úspěch
  • v září proběhly další zkoušky, tentokrát ZZO dle NZŘ, zúčastnilo se 6 psovodů, z toho dva z jiných kynologických klubů, všichni zkoušku úspěšně složili, klubové sranda závody Gránické tlapky  (účast 13 lidí)
  • v říjnu se konaly agility závody Podzimní hopsání, tyto  závody byly otevřeny i pro agility veřejnost (poděkování za organizaci Vendule Němcové) , proběhl také táborák
  • od 19.10. – 30.11. probíhala  sbírka pro psí útulek Načeratice, do které přispělo 34 lidí, z toho 7 nečlenů, všem co přispěli velké poděkování. Byl dán návrh, aby se sbírka stala každoroční tradicí a členové počítali s tím, že staré deky, pelechy, matrace, ručníky, koberce apod. není nutné vyhazovat, že ještě poslouží v útulku

Co se týká zázemí cvičáku, byly zakoupeny na zakázku vyrobené odkládací kotce (dva bloky rozdělené dle velikostí psů, celkem 9 kotců).

Pro služební výcvik se zakoupily nové rukávy (měkké pro mladé psy), figurantské kalhoty, klínový pešek, cedulky na stopy a další.

Agility se dočkalo nového 6 m dlouhého průhledného tunelu, fixační vaky na tunely, čísla a také nové dálky.

Nově byla zakoupena roletová překážka (možnost nastavení výšky) a náhradou za starou kladinu, která musela ustoupit novým odkládacím kotcům byla na zakázku vyrobena nová kladina dle NZŘ.

Pokladník Jitka Kopecká seznámila členskou základnu se stavem finančních prostředků klubu. Příjmy za rok 2014 byly 129 573,- a výdaje 200 283,-. Hodně se investovalo do vybavení cvičáku, takže hospodářský výsledek k 8.12.2014 byl mínus 70 709,- Kč.

Paní Jitce Kopecké skončilo funkční období a ona se rozhodla dále nevykonávat funkci pokladníka. Na základě výše uvedeného proběhla volba pokladníka. Na místo Jitky Kopecké byla navržena Alena Nápravová. Hlasování o novém pokladníkovi – pro 28, proti 0, zdržel se 1. Protikandidát nebyl. Alena Nápravová byla zvolena pokladníkem klubu.

Koordinátorka kurzů, Bára Ensigerová ještě jednou pochválila výcvikáře kurzů štěňat.

Brigádnický referent Marta Skoumalová nebyla spokojená s přístupem členů k brigádám, členové si mohou brigády odpracovat sami během roku a nemusí čekat na hromadné brigády, je vhodné si brigádu rozložit v průběhu roku a nehonit nic na poslední chvíli. Proběhlo hlasování o počtu brigádnických hodin, byly určeny 3 hodiny, padl jeden protinávrh – 5 hodin, s tím nikdo nesouhlasil, takže počet hodiny byl odsouhlasen 28 hlasy.

Jana Gorčíková se vzdala funkce místopředsedy a jednatele, zůstává ve funkci webmastera a výcvikáře. Na základě výše uvedeného proběhla volba nového místopředsedy a jednatele klubu. Na místo Jany Gorčíkové se přihlásila Hana Jastrábková . Hlasování o novém místopředsedovi a jednateli klubu Haně Jastrábkové – pro 27, proti 0, zdržel se 2. Protikandidát nebyl. Hana Jastrábková byla zvolena místopředsedkyní a jednatelkou klubu.

Lubomír Švarc oznámil, že tak jako každý rok proběhne výměna zámků k cvičišti (důvodem je to, aby členové, kteří nepokračují v naší kynologické organizace neměli přístup na cvičák). Cena bude přibližně 30,- a budou k dispozici u předsedy.

Eva Chropovská navrhla dvě nové výcvikářky kurzů štěňat – Martina Blažíčková a Kateřina Žárská z důvodu, aby se kurzy rozdělili mezi více výcvikářů, je o ně totiž velký zájem a do pokladny klubu přináší  peníze.  V hlasování byly obě schváleny počtem 27 hlasů, 2 osoby se zdržely hlasování.

V diskuzi se někteří členové vyjádřili že by chtěli i v příštím roce složit nějaké zkoušky .

Na webu by měl být rozpis nedělních výcvikářů pro každou neděli.

Pan Mudroch navrhnul, že by se měly nechat opravit sekačky – toto zajistila již Jana Gorčíková.

Alena Nápravová se zajímala o natření překážek agility – toto je možné, klub dodá barvy, je možná natřít a opravit formou brigády. U dotazu ohledně trávníku, Jana Gorčíková oznámila, že letos byl pozván na cvičák odborník, bohužel rekonstrukce a odvodnění by stálo více než si klub může dovolit a pravděpodobně bychom nedostali ani povolení na tuto činnost.

 

 

Zapsala: Alena Nápravová

 

Ověřili: Hana Jastrábková
           Marta Skoumalová
           Pavla Foistová